A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявленияОбявление по заявление от Асен Хаджииванов

сряда, 04 Октомври 2017  95
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Асен Хаджииванов е издадена Заповед № 289 от 02.10.2017г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от Борис Гюнелиев

сряда, 04 Октомври 2017  116
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Борис Гюнелиев е издадена Заповед № 293 от 02.10.2017г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Елка Сарелска

сряда, 04 Октомври 2017  94
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Елка Сарелска е издадена Заповед № 292 от 02.10.2017г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Недко Башев

сряда, 04 Октомври 2017  109
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Недко Башев и Илия Башев е издадена Заповед № 295 от 02.10.2017г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Недялка Хаджиставрева

сряда, 04 Октомври 2017  84
О Б Я В Л Е Н И Е   Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Неделка Хаджиставрева-Стойкова е издадена Заповед № 294 от 02.10.2017г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Румен Кюлевчиев

сряда, 04 Октомври 2017  91
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румен Миланов Кюлевчиев е издадена Заповед № 302 от 03.10.2017г . на Зам.- Кмета на

Обявление по заявление от Сузана Големилова

сряда, 04 Октомври 2017  83
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “ЮГСТРОЙ” ООД, с управител Сузана Ивова Големилова е издадена Заповед № 290

Обявление по заявление от Васко Кюлевчиев и Бисер Дамянов

сряда, 04 Октомври 2017  88
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Васко Кюлевчиев и Бисер Дамянов е издадена Заповед № 291 от 02.10.2017г . на Кмета на

Обявление по заявление от Владимир Шопов

сряда, 04 Октомври 2017  95
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Владимир Шопов, Марийка Шопова и Димитър Шопов е издадена Заповед № 296 от 02.10.2017г .

Съобщение за “Външно ел.захранване на сондажна помпа”

сряда, 04 Октомври 2017  107
Община Златоград, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на “Външно ел.захранване на сондажна

Съобщение за “Външно водоснабдяване” и “Външно ел. захранване” за обект “Млечна еко ферма за овце”

сряда, 04 Октомври 2017  100
Община Златоград, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на “Външно водоснабдяване” и

Съобщение за замяна в с. Старцево

вторник, 03 Октомври 2017  83
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е № 92 гр. Златоград, 02.10.2017 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на УПИ

Съобщение за замяна в с. Долен

сряда, 27 Септември 2017  101
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 87/27.09.2017 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на улична регулация и УПИ I-зеленина, кв.28 по ПУП на

Обявление по заявление от Красимира Патълева

четвъртък, 14 Септември 2017  77
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Красимира Желязкова Патълева е издадена Заповед № 266 от 12.09.2017 г . на Кмета на

Обявление по заявление от Веско Вълчев

вторник, 15 Август 2017  102
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Веско Митков Вълчев е издадена Заповед № 235 от 15.08.2017 г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Златко Хаджиев

вторник, 25 Юли 2017  90
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Златко Юриев Хаджиев е издадена Заповед № 207 от 24.07.2017г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Община Златоград и наследници на Исен Ириков

вторник, 25 Юли 2017  86
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от І.Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград и ІІ.Наследници на Исен

Съобщение по заявление от ЕТ „Божидар Павлов”

понеделник, 24 Юли 2017  92
  О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от ЕТ “Божидар Павлов” гр.Златоград е издадена Заповед № 200 от 1 9.07.2017г .

Обявление по заявление на Севдалин Михайлов

понеделник, 17 Юли 2017  90
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Севдалин Здравков Михайлов е издадена Заповед № 193 от 13.07.2017г . на Кмета на Община

Обявление за замяна

четвъртък, 29 Юни 2017  101
Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-Търговия и офиси, улична регулация и терен, образуван след изграждането на подпорна стена за Колектор IА, кв.27 по ПУП на гр.Златоград

Обявление

четвъртък, 29 Юни 2017  74
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Александър Асенов Домбов е издадена Заповед № 175 от 26.06.2017 год.

Обявление

четвъртък, 29 Юни 2017  83
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румен Иванов Цонев е издадена Заповед № 176 от 26.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Обявление

сряда, 14 Юни 2017  78
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румяна Маринова Найденова и Калинка Наскова Манева е издадена Заповед № 163 от 09.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Обявление

сряда, 14 Юни 2017  79
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мариан Жоров Мазгалджиев е издадена Заповед № 161 от 09.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Обявление

сряда, 14 Юни 2017  73
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Ангел Пламенов Камберов е издадена Заповед № 166 от 09.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Обявление

сряда, 14 Юни 2017  83
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Дичо Здравков Беширов и Ирина Асенова Беширова е издадена Заповед № 162 от 09.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Обявление

четвъртък, 20 Април 2017  82
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява: С Решение № Ж 465 от 06.04.2017 г., Общински съвет Златоград: 1. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от Поземлен имот с идентификатор 31111.27.125...

Обявление

сряда, 05 Април 2017  79
Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че по Заявление от Нейко Ясенов Елинов е издадена Заповед № 103/05.04.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)

Съобщение

вторник, 10 Януари 2017  93
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 395 от 29.12.2016 г., Общински съвет Златоград: 1.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПР за Поземлен имот с проектен № 004387, местност “Улевото”, землище на с.Старцево, община Златоград.

Съобщение

вторник, 10 Януари 2017  108
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 392 от 29.12.2016 г., Общински съвет Златоград: 1.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за Поземлен имот с проектен № 000464 с площ 121 м2 (образуван от поземлен имот с № 000269), местност “Чаирът”, землище на с.Аламовци, община Златоград.

Съобщение

петък, 07 Октомври 2016  82
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Ж 278 от 04.08.2106 г . на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП – ПР) за ПИ с идентификатор 31111.22.141 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Актуално
Предстоящи събития