A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметове на общинатаКметове на община Златоград след 21.11.1912 година

Име и фамилия
период
1.

Временна управа - Спирдон Джинджев, Димо Хекимов, Харалан Кузов

1912 - 1914
2.

Илия Хаджидончев

1914 - 1914
3.

Панайот Цветков

1914 - 1915

4.

Спирдон Джинджев

1915 - 1917

5.

Костадин Марков

1918 - 1919

6.

Георги Пачилов

1919 - 1919

7.

Сава Нашев

1919 - 1920

8.

Костадин Марков

1920 - 1920

9.

Георги Апостолов

1920 - 1923

10.

Костадин Пачилов

1923 - 1923

11.

Петър Марков

1923 - 1926

12.

Кирко Печев

1926 - 1931

13.

Кирко Карагьозов

1931 -1931

14.

Лазар Вълчев

1931 -1933

15.

Величко Хекимов

1933 - 1933

16.

Илия Хаджидончев

1933 - 1935

17.

Александър Ханджиев

1935 - 1941

18.

Димитър Сребров

1941 - 1943

19.

Стефан Попов

1943 - 1944

20.

Петко  Пелчемлиев

1944 - 1944

21.

Никола Петров

1944 -1945

22.

Стайко Даскалов

1945 - 1947

23.

Сава Щинков

1947 - 1948

24.

Илия Чипчиев

1948 - 1951

25.

Асен Раданов

1951 - 1953

26.

Димитър Бояджиев

1953 - 1953

27.

Енчо Илийков

1953 - 1957

28.

Димитър Бояджиев

1957 - 1958

29.

Енчо Илийков

1958 -1959

30.

Сава Щинков

1959 - 1961

31.

Съби Саралийски

1961 - 1962

32.

Александър Ангелов

1962 - 1976

33.

Златко Джурбинев

1976 - 1983

34.

Веселин Хаджийски

1983 - 1990

35.

Серафим Брънгов

1990 - 1991

36.

Гинка Капитанова

1991 - 1995

37.

Николай Деспотов

1995 - 1999

38.

Младен Чаушев

1999 - 2007

39.

Мирослав Янчев

2007 -

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития