A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметства и кметски наместничества1.  инж. Митко Ивов Топчиев - кмет на село Старцево


Лични данни:

 

Име:

Митко Ивов Топчиев

Адрес: (настоящ)

с. Старцево, ул. „Любен Каравелов” № 9

Телефон за връзка:

03073/21-20, 0897000763, 0887452636

Дата на раждане

16.01.1966 година, с. Старцево

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2023 – 2027 г.– Кмет на с. Старцево, първи мандат

От месец/ година - до месец/ год.

2016 г. - 2023г. – ЕТ „Иво Топчиев“, ръководител „Транспортна дейност“ и „Водач на автобус“

От месец/ година - до месец/ год.

2016 г. – „Хеброс бус“ ООД, ръководител „Автобаза“ на градски превози

От месец/ година - до месец/ год.

1999 г. – 2016 г. – ЕТ „Иво Топчиев”,  ръководител „Транспортна дейност“ и „Водач на автобус“

От месец/ година - до месец/ год.

2012 г. – 2013 г. – „Асоциация за обучение в транспорта“, лектор по съвместителство

От месец/ година - до месец/ год.

1992 г. – 1999 г. – Текстилен комбинат „Марицатекс“, секционен майстор на текстилни машини и ръководител на секция

От месец/ година - до месец/ год.

1988 г. – 1992 г. – Текстилна фабрика „Костадин Филипов“, секционен майстор и ръководител на секция

Образование:

 

От година - до година

Основно образование – ОУ „Георги Димитров”, с. Старцево – 1973 г. – 1981 г.

 

Средно образование – Техникум по текстил „Стефан Халачев“ гр. Пловдив, 1981 – 1985 г.

 

Европейска квалификация към Министерство на транспорта – „Ръководител транспортна дейност за международни превози на пътници“, 2005 г.

 

Висше образование, придобита квалификационна степен-бакалавър, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Професионална квалификация – инженер по транспорта, 2006 – 2011 г.

 

Придобита квалификационна степен-магистър, Русенски университет „Ангел Кънчев“, магистър инженер „технология и управление на транспорта“, 2011 – 2012 г.

 

Придобита квалификация към Русенски университет „Ангел Кънчев“ – „Автотехнически експертизи“, 2014 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

 МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

 Да, B+E, C+E, D+E, Tкт, М

2. Десислава Симова Топчиева - кмет на село Долен
Лични данни:

 

Име:

Десислава Симова Топчиева

Адрес:

С. Долен, ул. „Христо Ботев” № 87

Телефон за връзка:

0893 343 757

 Дата на раждане

24.10.1983 г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2023 – 2027 г.
Кмет на село Долен, втори мандат

От месец/ година

2019 – 2023 г.
Кмет на село Долен, първи мандат

От месец/ година

2010 – 2019 г. Специалист в Кметство с. Долен

От месец/ година

2002 - 2009 г. Оператор в шевното производство

Образование:

 

От година - до година

Основно образование: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен

 

Средно образование: ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград

 

Висше образование: ВСУ „Черноризец Храбър”, филиал Смолян

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

3. Боряна Златкова Ликова - кмет на село Ерма рекаЛични данни:

 

Име:

Боряна Златкова Ликова

Адрес:

с. Ерма река, ул. „Изгрев“№ 6

0878978188

0878978188

 Дата на раждане

06.09.1982 г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2023 – 2027 г.
Кмет на село Ерма река,  първи мандат

Първа месторабота

2006 – 2023 г. Кметство с.Ерма река, специалист „Административно обслужване на населението“ 

2001 – 2005 г. ЕС БИ ЕН, оператор в шевното производство

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - ОУ „В. Левски” с. Ерма река

 

Средно образование – СУ „Антим I” гр. Златоград

 

Висше образование: степен бакалавър – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ специалност „Маркетинг“

 

Висше образование: степен магистър – ВСУ „Черноризец Храбър“ филиал Смолян, специалност „Финанси , „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

4. Аспарух Тодоров Ангелов – кмет на село Аламовци
Лични данни:

 

Име:

Аспарух Тодоров Ангелов

Адрес:

Село Аламовци

Телефон за връзка:

0885 636 690

 Дата на раждане

12.06.1963 г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2023 – 2027 г.
Кмет на село Аламовци, трети мандат

От месец/ година

2019 – 2023 г.
Кмет на село Аламовци, втори мандат

От месец/ година

2015 – 2019 г.
Кмет на село Аламовци, първи мандат

От месец/ година - до месец/год.

1996 г. – 2015 г. Комплекс „Амиго” гр. Златоград – управител

От месец/ година - до месец/ год.

1986 г. – 1996 г. „Градска търговия” гр. Златоград – барман, сервитьор

Първа месторабота

1984г. – 1986г. „Градска търговия” гр. Мадан

Образование:

 

От година - до година

1978г. – 1981г.  -  Средно образование:

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

5. Невен Ясенов Алендаров–кметски наместник на село Страшимир
Лични данни:

 

Име:

Невен Ясенов Алендаров

Адрес:

С. Страшимир

Телефон за връзка:

0888 589 319

 Дата на раждане

31.03.1965г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2023 – 2027 г.
Кмет на село Страшимир, трети мандат

От месец/ година

2019 – 2023 г.
Кмет на село Страшимир, втори мандат

От месец/ година

2015 – 2019 г.
Кмет на село Страшимир, първи мандат

От месец/ година

„Крис – МТ” гр. Мадан

Първа месторабота

1985 г. – „Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование: ОУ „Христо Ботев” с. Фабрика

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

6. Стефан Митков Николов - кметски наместник на село Пресока

Лични данни:

 

Име:

Стефан  Митков  Николов

Адрес:

Настоящ адрес: с. Пресока, постоянен адрес: гр. Златоград  ул. „Христо Ботев”  № 5

Телефон за връзка:

0887 98 12 24

 Дата на раждане

07.10.1963 г.,  гр. Златоград 

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2023 – 2027 г.
Кметски наместник на село Пресока,  седми мандат

От месец/ година - до месец/год.

2019 – 2023 г.
Кметски наместник на село Пресока,  шести мандат

От месец/ година - до месец/год.

2015- 2019 г.
Кметски наместник на село Пресока,  пети мандат

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  четвърти мандат
2011- 2015 г., Кметски наместник на с. Цацаровци, 2014 – 2015г.

От месец/ година - до месец/год.

2007- 2011 г.
Кметски наместник на село Пресока,  трети мандат

От месец/ година - до месец/ год.

2007 – 2007 г.
Кметски наместник на село Пресока, част втори  мандат

 

От 2003г. до 2007 г. БКО „Пресока” – база за отдих

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота:

От 1984 до 1999 г. БКО „Пресока” – база за отдих

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  ОУ с. Старцево

 

Средно образование  -  СТПУ „Отдих и Туризъм”   гр. Смолян, 1993 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

7. Марияна Кирилова Керменова - кметски наместник на село Цацаровци
Лични данни:

 

Име:

Марияна Кирилова Керменова

Адрес:

Настоящ адрес: с. Страшимир, Община Златоград,
Постоянен адрес: гр. Златоград, ул. „Миньорска” №6, бл. 197

Телефон за връзка:

 0888589319

 Дата на раждане

18.11.1965 г.,  гр. Мадан

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2023 – 2027 г.
Кметски наместник на село Цацаровци,  трети мандат

От месец/ година

2019 – 2023 г.
Кметски наместник на село Цацаровци,  втори мандат.

От месец/ година

2015 – 2019 г.
Кметски наместник на село Цацаровци,  първи мандат

От месец/ година -

2014 – 2015 г.
Кметски наместник на село Страшимир 

Първа месторабота

1984 г. „Горубсо” гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Фабрика

 

Средно професионално образование – СПТУ по текстил „Йорданка Николова” гр. Златоград, оператор в плетачното производство

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

не

8. Севдалин Минчев Хаджиев - кметски наместник на село Кушла
Лични данни:

 

Име:

Севдалин Минчев Хаджиев

Адрес:

Настоящ адрес: гр. Златоград, ул. „Янтра” №3

Телефон за връзка:

 0895 50 90 74

 Дата на раждане

21.06.1973 г.,  село Кушла

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2023 – 2027 г.
Кметски наместник на село Кушла, четвърти мандат

От месец/ година

2019 – 2023 г.
Кметски наместник на село Кушла, трети мандат

От месец/ година

2015 – 2019 г.
Кметски наместник на село Кушла, втори мандат

От месец/ година

2014 – 2015 г.
Кметски наместник на село Кушла, първи мандат

Първа месторабота

1993 г. ЕТ „Бети – 58” гр. Златоград - геодезист

Образование:

 

От година - до година

Основно образование – гр. Златоград

 

Средно специално образование – Строителен техникум „Никола Вапцаров” гр. Смолян

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

АРХИВ:

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития