A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председатели на постоянни комисии
Антон Славчев Симеонов

Председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси
Вергиния Андреева Топчиева

Председател на Постоянната комисия по Устройство на териториятаД-р Ерол Реджеб Чинар

Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване и екология
Йорданка Емануилова Романова

Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и човешки ресурсиЖечка Емилова Хаджийска-Партаджиева

Председател на Постоянната комисия по Проекти и социална политикаАлександър Фердов Илийков

Председател на Постоянната комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм
Веселин Николаев Иванов

Председател на по Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Общински съвет
Предстоящи събития