A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ТранспортНАПРАВЛЕНИЕ

ТРЪГВАНЕ

ВРЪЩАНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

КОНТАКТИ

ЗЛАТОГРАД – СОФИЯ
/ежедневни, целогодишни/

06.00

13.40

ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”

0884990100
0884990101
0884990102
0884990103
0884990104
0884990105

07.00

16.30

ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”

0884990100
0884990101
0884990102
0884990103
0884990104
0884990105

12.00

12.00

ЕТ „Иво Топчиев”

0889165754
0887436426
0887452636
03073/2064

ЗЛАТОГРАД – ПЛОВДИВ
/ежедневни, целогодишни/

05.00

12.30

ЕТ „Севдалин Профиров”

0894434543 0893571151

07.30

13.30

ЕТ „Иво Топчиев”

0889165754
0887436426
0887452636
03073/2064

13.30

19.30

ЕТ „Севдалин Профиров”

0894434543 0893571151

ЗЛАТОГРАД – СМОЛЯН
/в делнични дни/ Временно не се изпълнява

 

08.40  

13.10

 

 

ЗЛАТОГРАД - СЛЪНЧЕВ БРЯГ
/от 01.06. до 30.09/

07.15 
/вторник, четвъртък и събота/

               08.50 
/понеделник, сряда и петък/

ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”

0884990100
0884990101
0884990102
0884990103
0884990104
0884990105

ЗЛАТОГРАД – ПРИМОРСКО
/от 01.06. до 30.09/

07.15
/понеделник,сряда и петък/

09.00
/вторник, четвъртък и събота/

ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”

0884990100
0884990101
0884990102
0884990103
0884990104
0884990105

ЗЛАТОГРАД-КЪРДЖАЛИ /ежедневни, целогодишни/

05:00

18:20

ЕТ „Кристал – Лютви Хаджиюсеин”          

0884990100
0884990101
0884990102
0884990103
0884990104
0884990105

 

  
ЗЛАТОГРАД- АЛАМОВЦИ

 07.15 
/понеделник,сряда и петък/ 

15.00  
/понеделник,сряда и петък/
 
19.00 /петък/
 08.00  /събота/

 08.00 
/понеделник,сряда и петък/

17.00 
/понеделник,сряда и петък/ 

19:30 /петък/
          19.00  /неделя/

ЕТ „Виктория Чомезова”

0898605323

ЗЛАТОГРАД - ДОЛЕН

07.15

06.30

ЕТ „Явор-Явор Чолаков”

0889542285

12.00

08.00

10.00

10.30

15.00

15.30

17.00

17.30

19.15

18.00

ЗЛАТОГРАД - СТАРЦЕВО

07.00

17.40

ЕТ „Иво Топчиев”

0889165754
0887436426
0887452636
03073/2064

11.30

18.40

ЕТ „Иво Топчиев”

8.30

10.30

ЕТ „Иво Топчиев”

0889165754
0887436426
0887452636
03073/2064

9.30

08.00

ЕТ „Срив – Стефан Иванов

0894864371, 0896274115 

16.00

14.30

ЕТ „Срив – Стефан Иванов

0894864371, 0896274115  

11.30

10.00

ЕТ „Срив – Стефан Иванов

0894864371, 0896274115  

ЗЛАТОГРАД - ЕРМА РЕКА

07.00

07.45

ЕТ „Севдалин Профиров”

0894434543 0893571151

08.30  /събота/

09.30  /събота/

12.30

13.30

16.30

17.10

17.30  /неделя/

18.00  /неделя/

ЗЛАТОГРАД - ДРАНГОВО

12.00
/понеделник, сряда и петък/

07.30
/понеделник,сряда и петък/

ЕТ „Слава – Румен Илиев”

0888148570

ЗЛАТОГРАД - ГОРСКИ ИЗВОР
/ежедневна/

17.30

              12.30

ЕТ „Вратница – Юмер Местан”

0887884676

ЗЛАТОГРАД - КУШЛА

11.30 
/вторник/

              13.30 
/вторник/

ЕТ „Съби Кочанов”

0889664714

14.30 /четвъртък/

        07.30 /петък/

14.30  /петък/

18.10 /петък/

08.00 /събота/
Изпълнява се от 01.04-31.12

16.00 /неделя/
Изпълнява се от 01.04-31.12

ЗЛАТОГРАД – СТРАШИМИР
/понеделник, сряда и петък/

07.45

16.00

ЕТ „Севдалин Профиров”

0894434543 0893571151

 

 Разстояния от големи градове

 • София - Златоград (през Пловдив - Асеновград - Смолян) - 290 км.
 • София - Златоград (през Пловдив - Хасково - Кърджали) - 335 км.
 • София - Златоград (през Пловдив - Асеновград - Кърджали) - 299 км.
 • София - Смолян (през Пловдив - Асеновград - Чепеларе) - 243 км
 • София - Кърджали - 260 км
 • Пловдив - Златоград (през Асеновград – Кърджали) - 152 км
 • Пловдив - Златоград (през Асеновград – Смолян) - 146 км
 • Смолян - Златоград (през Мадан) - 57 км
 • Кърджали - Златоград – 57,2 км

Опасни трасета през зимата

 • Бачково - Смолян
 • Мадан - Златоград


Отчети по чл. 71 от от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития