A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Общински съветнициАлександър Фердов Илийков

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 02.09.1980 г.

Образование: ТУ – гр. Сливен

Месторабота: „Белотекс 95” АД

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефон: 0895 100 001

E-mail: alex_belotex@abv.bgАнтон Славчев Симеонов

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 10 Октомври 1968 г.

Образование: Технически Университет  – гр. Варна – „Телев.техника”

Месторабота: “Сателит–ТМ” - Златоград - Управител

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефон: 0898 722 622

E-mail: antonsimeonov@mail.bgАсен Райчев Хасапчиев

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 26.10.1966 г.

Образование: ТВМ  Стара Загора - „Ветеринарна техника”

Месторабота: Частна практика - Ветеринарен техник

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефон: 0886037920

E-mail: hasap4iev@abv.bgБорислав Филипов Хаджиев

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 29 октомври 1977 г.

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” - Социална педагогика;
ВСУ „Черноризец Храбър”, магистър „Публична администрация и мениджмънт”

Месторабота: Дирекция „Социално подпомагане” гр. Златоград – Директор

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефон: 0894 744 423

E-mail: fibor@mail.bgВеличко Асенов Сидеров

Член на Общински съвет

Дата на раждане:26 Юли 1973 г.

Образование: ВСУ „Черноризец Храбър”    – гр. Варна,  ЦДОМАМ Смолян

Месторабота:  “Евротекс” ЕООД -Управител, „Белотекс95” АД– Предс СД

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0899 000 111

E-mail: veli4ko_zlatograd@abv.bgВергиния Андреева Топчиева

Член на Общински съветВеселин Николаев Иванов

Член на Общински съвет

Образование:Средно – специално, работи в ДГС Златоград

Сем.положение: Женен, с две децаЕмил Минков Хумчев

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 11.05.1975 г.

Образование: висше

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефон: 0893343737

E-mail: zlatogradbsd@abv.bgЕмилия Младенова Кръстева

Председател на Общински съвет

Дата на раждане: 20 Май 1971 г.

Образование: Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий”– „Социални дейности”
ПУ „Паисий Хилендарски” –  „Психология”

Месторабота: Председател на Общински съвет - Златоград

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефон: 0896222333

E-mail: emili30@abv.bgД-р Ерол Реджеб Чинар

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 27.11.1960 г.

Образование: висше

Месторабота: МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефон: 0897 945 554

E-mail: erolchinar@mail.bgЖечка Емилова Хаджийска-Партаджиева

Заместник-председател на Общински съвет Златоград

Дата на раждане: 20 Ноември 1958 г.

Образование: Пловдивски Университет – „Българска филология”

Месторабота: СОУ „Антим-І“   - Златоград - Директор

Сем.положение: Омъжена, с две деца

Телефон: 0894 466 592

E-mail: j.hadjiiska@abv.bgИнж. Искрен Асенов Караметулов

Дата на раждане: 06.08.1990г.

Образование: МГУ „Св. Иван Рилски“ гр. София, специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“

Месторабота: Зам. - началник фабрика в „ Родопи Еко Проджектс“ ЕООД.

Семейно положение: Женен

Имейл: iskrenasenov66@abv.bg

 Йорданка Емануилова Романова

Дата на раждане: 17 Ноември 1977 г.

Образование: Пловдивски университет - Българска филология; Югозападен университет Благоевград - Учител по английски език в средното общообразователно училище.

Месторабота: учител по англ.език

Сем.положение: Омъжена с едно дете

Телефони: 0895 737 660

E-mail: yromanova@abv.bgМилко Александров Караджов

Председател на ПК по Бюджет и финанси, зам.-председател на ПК по Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Дата на раждане: 07.10.1976 г.

Образование: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", икономист

Месторабота: Финансов и операционен анализатор в „Родопи Еко Проджектс” ЕООД

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефон: 0886666534

E-mail: milko_mak@mail.bgСветлозар Веселинов Пехливанов

Дата на раждане: 08.08.1986 г.

Образование: МГУ „Св. Иван Рилски”

Месторабота: „Родопи Еко Проджектс” ЕООД

Сем.положение: Женен

Телефон: 0894 458 122

E-mail: pehlio@abv.bgСтанимир Митков Чаушев

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 03.05.1985 г.

Образование: ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, Специалност „Финанси”

Месторабота: „Родопи Еко Проджектс” ЕООД

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефон: 0878323237

E-mail: stanimir.chaushev@gmail.comСтанислав Стефанов Гюнелиев

Член на Общински съвет

Месторабота: Управител на „Булфорест Къмпани“ ООД, гр. Златоград

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефон: 0894744486

E-mail: jigita_81@abv.bgОбщински съвет
Предстоящи събития