A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Почетни гражданиЛЕТОПИСНА КНИГА

С Решение №113 от 09.09.1992 г. ОбС Златоград определя в чест на 80 годишнината от освобождението на гр. Златоград от турско робство възстановяване честването на 21 ноември като “Ден на Златоград”.

 

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ


Петър Стоянов

Петър Стоянов е удостоен със званието “Почетен гражданин на Златоград”  за особения му принос при възстановяване на общинската инфраструктура от щетите,  нанесени от природното бедствие– наводнение на 30.11.1996 г. с Решение № 266 от 05.10.1997 г. на Общински съвет Златоград.


Стергиос Гулфас

Стергиос Гулфас - кмет на Община Хрисуполис, Гърция  (1997-2005)  е удостоен   с почетно гражданство за  добрите взаимоотношения между Златоград и Хрисуполис и във връзка с 10-годишнината от подписване на договора за побратимяване между тях,    с  Решение № Г 177 от 11.11.2004 г. на Общински съвет Златоград.


Валя Младенова Балканска

Валя Младенова Балканска - народна певица, изпълнила златоградската песен „Излел е Дельо хайдутин”,  част от посланието на планетата ни към други цивилизации, с Решение № Г656/20.09.2007 г. на ОбС Златоград, е удостоена  със званието “Почетен гражданин на Златоград”


Вели Светлинов Чаушев

Вели Светлинов Чаушев – актьор, представял Златоград в  своето цялостно творчество и изяви, режисьор на историческата драматизация на открито  за Дельо хайдутин с  Решение № Г 657/20.09.2007 г. на ОбС Златоград,  е удостоен  със званието “Почетен гражданин на Златоград”


Величко Станиславов Пачилов

Величко Станиславов Пачилов - краевед  -  изследовател на родовата принадлежност на Златоградски родове, сценарист на историческата драматизация за Дельо хайдутин с Решение № Г 658/20.09.2007 г. на ОбС Златоград,  е удостоен  със званието “Почетен гражданин на Златоград”


Ст.н.с. Борис Луков  Тумангелов

Ст.н.с. Борис Луков Тумангелов -  етнограф-фолклорист, с Решение № Г 659/20.09.2007 г. на ОбС Златоград,  е удостоен  посмъртно със званието “Почетен гражданин на Златоград”– за изграждане на Етнографския ареален комплекс и концепцията за развитие на туризма в Златоград.


Проф. Асен Златков  Ковачев

Проф. Асен Златков Ковачев за заслуги към Община Златоград и изследвания  в областта на устойчивото развитие  е удостоен  със званието “Почетен Гражданин на Златоград”, с Решение № Д 226 от 29.10.2008 г. на ОбС Златоград.


Георгиос Павлидис

Георгиос Павлидис – областен управител на Ксанти-Гърция,   във връзка с подкрепата и съдействието му  за изграждане на транспортната връзка Златоград – Термес   е  удостоен със званието  “Почетен гражданин на Златоград” с Решение № Д 257/30.11.2008 г. на Общински съвет Златоград.


Сава Михайлидис

Сава Михайлидис - кмет на Община Хрисуполи  е удостоен  със званието  “Почетен гражданин на Златоград”  във връзка с утвърждаване на традиционните взаимоотношения между Хрисуполи и Златоград  с  Решение № Д 258/30.11.2008 г. на Общински съвет Златоград.


Димчо Михалевски

Димчо Михалевски  -  във връзка с подкрепата и съдействието му за изграждане на приоритетни инфраструктурни обекти на територията на Община Златоград и транспортната връзка Златоград – Термес е удостоен  със званието    “Почетен гражданин на Златоград”  с Решение № Д 378/14.05.2009 г на Общински съвет Златоград.


Отец Атанас Аролски

Отец Атанас Аролски, с Решение №Д511 от 21.11.2009 г. на Общински съвет, е удостоен със званието „Почетен гражданин на Златоград” за утвърждаване на духовността и човешките ценности в Златоград и във връзка с неговия 90-годишен юбилей.


Виктор Нанков  Калев

Виктор Нанков Калев, с Решение №Д512 от 21.11.2009 г. на Общински съвет, е удостоен със званието „Почетен гражданин на Златоград” за значимия му принос в популяризиране на златоградския дух и самобитност, за безспорния му талант и харизма, за това че направи златоградския говор национално известен, за мисията му като своеобразен културен пратеник на Златоград и във връзка с неговия 40-годишен юбилей.


инж. Александър  Каменов Митушев

инж. Александър Каменов Митушев, с Решение № Е 277 от 19.10.2012 г. на Общински съвет Златоград, е удостоен със званието „Почетен гражданин на Златоград” за утвърждаване  на Община Златоград като предпочитана туристическа дестинация и във връзка с неговия 60-годишен юбилей.


проф. Николай Димитров Овчаров

проф. Николай Димитров Овчаров, с Решение № Ж 637 от 24.10.2017 г на Общински съвет Златоград, е удостоен със званието „Почетен гражданин на Златоград” за представянето и популяризирането на Златоград на национално и международно ниво.

 

НАГРАДЕНИ С "КЛЮЧ НА ГРАДА"


Милтиадис Пасалидис

Милтиадис Пасалидис  -  кмет на община Хрисуполис , е  награден   с най-високото отличие на Община Златоград -  “Ключ на града”  – за особен принос при създаването на дружески взаимовръзки между двете селища и народи,  с  Решение № 274 от 20.11.1997 г. на Общински съвет Златоград.


Петър Стоянов

Петър Стоянов е  награден  с най-високото отличие “Ключ на града”,  за подпомагане на населението на Златоград,  след  наводнението  от  30.11.1996 г.,  с Решение № 266 от 05.10.1997 г. на Общински съвет Златоград.


Георгиос Павлидис

Георгиос Павлидис -  е награден  с  “Ключ на Златоград”  за съдействие при изграждане на транспортната връзка Златоград – Термес,  с Решение № Д 257/30.11.2008 г. на Общински съвет Златоград.


Сава Михайлидис

Сава Михайлидис, във връзка с утвърждаване на традиционните взаимоотношения между Хрисуполи и Златоград  е награден с “Ключ на Златоград”  с   Решение № Д 258/30.11.2008 г. на Общински съвет Златоград.


Димчо Михалевски

Димчо Михалевски  - е  награден  с най-високото отличие “Ключ на града”, във връзка с подкрепата му за изграждане на  инфраструктурни обекти на територията на Община Златоград и транспортната връзка Златоград – Термес, с Решение № Д 378/14.05.2009 г.  на Общински съвет Златоград.

 

"МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ЗЛАТОГРАД"


Христо Димитров Чипчев -  с Решение № 176 на ОбС Златоград от 20.12.1996 г. е награден   с “Медал за заслуги към Златоград” за  проявена гражданска доблест и спасяване на работниците от тото пункт Златоград  по  време  стихийното бедствие на 30.11.1996 г.


Валя Балканска

Валя Балканска, с Решение № 275 от 20.11.1997 г. е наградена с “Медал за заслуги към Златоград” – за предаването и възпроизвеждането на ценностите от българската традиционна духовна култура, част от която е и златоградската песен “Излел е Дельо Хайдутин”.


Нора Юнакова

Нора Юнакова  - с Решение № 416 от 03.12.1998 г. е  наградена с “Медал за заслуги към Златоград” –  като активен читалищен  деец.


Блага Деспотова

Блага Деспотова  - с Решение № 416 от 03.12.1998 г. е  наградена с “Медал за заслуги към Златоград” –  като активен читалищен  деец.


Емилия Кехайова

Емилия Кехайова с Решение № 416 от 03.12.1998 г. е  наградена с “Медал за заслуги към Златоград” –  като активен читалищен  деец.


Теменужка Хаджолова с Решение № 416 от 03.12.1998 г. е  наградена с “Медал за заслуги към Златоград” –  като активен читалищен  деец.


Иван Брънгов

Иван Брънгов с Решение № 416 от 03.12.1998 г. е  награден  “Медал за заслуги към Златоград” – като активен читалищен  деец.


Гинка Дойчева Капитанова

Гинка Дойчева Капитанова - кмет на  Община Златоград (1991-1995)  - С Решение № В 467 от 07.11.2002 г е наградена  с “Медал за заслуги към Златоград” за  развитие  принципите на местното самоуправление в Златоград и включването му в структури и инициативи,  подкрепящи ефективно местно развитие.


Георги Апостолов Митринов

Георги Апостолов Митринов – с Решение № В 467 от 07.11.2002 г е награден  с “Медал за заслуги към Златоград” - за приноса  при издаване  и изследване оценка на Златоградския писмовник -   първия светски писмен документ от Родопското възраждане, съдържащ набор от поучения.


Величко Станиславов Пачилов -  във връзка с честването на 200 г. от гибелта на Дельо Войвода и Празничната общинска Декада е  награден   за активна краеведска и изследователска дейност свързана с миналото на златоградския край, с Решение № В303 от 26.09.2001 г.


Атанас Вангелов Гочев

Атанас Вангелов Гочев  - с Решение № В 303 от 26.09.2001 г. за присъждане на почетни общински отличия във връзка с честването на 200 г. от гибелта на Дельо Войвода и Празнична общинска Декада –  е награден   за активна краеведска и изследователска дейност,  свързана с миналото на златоградския край.


Петко Стоянов Пехливанов -  с Решение № Г 329 от 07.11.2005 г. на Общински съвет Златоград,  е награден  посмъртно с “Медал за заслуги към Златоград”, за цялостен принос и за развитието на рудодобива и минното дело в Златоград


Алексей Апостолов Кинанев

Алексей Апостолов Кинанев – във връзка със 100-годишнината от ОНЧ “Просвета” Златоград  с  Решение № Д 225 от 29.10.2008 г. е  награден с “Медал за заслуги към Златоград”  за обществената му ангажираност като дългогодишен Председател на Настоятелството при Читалище “Просвета” Златоград и като режисьор на художествени постановки, представяни от читалищните състави.


Димитър Стефанов Алендаров

Димитър Стефанов Алендаров  – във връзка със 100-годишнината от ОНЧ “Просвета” Златоград  с  Решение № Д 225 от 29.10.2008 г. е  награден с “Медал за заслуги към Златоград”за активната му творческа и организаторска дейност като Председател на Настоятелството при Читалище “Просвета” Златоград и за участието му в театралните състави към Читалището.


Николай Василев Деспотов

Николай Василев Деспотов  – кмет на  Община Златоград (1995-1999), във връзка със 100-годишнината от ОНЧ “Просвета” Златоград  с  Решение № Д 225 от 29.10.2008 г. е  награден с “Медал за заслуги към Златоград” за съхраняване и възпроизвеждане на ценности от българската духовна култура и за активна обществена ангажираност.


Татяна Здравкова Скечелиева

Татяна Здравкова Скечелиева – във връзка със 100-годишнината от ОНЧ “Просвета” Златоград  с  Решение № Д 225 от 29.10.2008 г. е  наградена  с “Медал за заслуги към Златоград” за популяризиране на местния фолклор и културно наследство в страната и чужбина.


Отец  Атанас Аролски

Отец Атанас Аролски  е награден с „Медал за заслуги” за утвърждаване на духовността и човешките ценности в Златоград, с Решение №Д511 от 21.11.2009 г. на Общински съвет.


Виктор  Калев

Виктор Калев  е награден с „Медал за заслуги” за значимия му принос в популяризиране на златоградския дух и самобитност, за мисията му като своеобразен културен пратеник на Златоград, с Решение №Д512 от 21.11.2009 г. на Общински съвет.

 

"ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАДА"


Образцово Народно Читалище “Просвета”  Златоград , с Решение № В 303 от 26.09.2001 г. на Общински съвет Златоград е наградено с “Почетен знак на града”

СОУ “Антим І”, гр. Златоград, с Решение № В 382 от 21.05.2002 г. на Общински съвет Златоград, е наградено  с “Почетен знак на града”,  във връзка с 150 години от развитие на просветното дело в Златоград 

СОУ “Св. Княз Борис І” с. Старцево,  по случай 80 години от създаване на училището,  е наградено с  “Почетен знак на града”, с   Решение № Г 436 от 16.05.2006 г. на Общински съвет Златоград.  

ОУ “В. Левски” с. Ерма река  по случай 80 години от създаване на училището, ,  е наградено с  “Почетен знак на града”, с   Решение № Г 436 от 16.05.2006 г. на Общински съвет Златоград.  

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен  по случай 80 години от създаване на училището, ,  е наградено с  “Почетен знак на града”, с   Решение № Г 436 от 16.05.2006 г. на Общински съвет Златоград.  ;

НЧ “Искра”  с. Долен по случай 50 годишен юбилей,  е наградено с  “Почетен знак на града”, с   Решение № Г 436 от 16.05.2006 г. на Общински съвет Златоград.  

Мъжка певческа група при НЧ “Просвета” гр. Златоград по случай 5 години от създаването й, ,  е наградена с  “Почетен знак на града”, с   Решение № Г 436 от 16.05.2006 г. на Общински съвет Златоград.    

ЦДГ “Радост” гр. Златоград по случай 30 години от създаването й  е наградена с  “Почетен знак на града”, с   Решение № Г 436 от 16.05.2006 г. на Общински съвет Златоград.  

ЦДГ “Щастливо детство” с. Старцево по случай 30 години от създаването й,  е наградена с  “Почетен знак на града”, с   Решение № Г 436 от 16.05.2006 г. на Общински съвет Златоград.  

СОУ „Антим Първи” е наградено  с “Почетен знак на града” във връзка с отбелязване на 50 години гимназиална степен в училището,  с Решение № Г 592 от 04.05.2007 г. на Общински съвет Златоград.

Образцово Народно Читалище „Просвета” Златоград  с  Решение № Д224 от 29.10.2008 г. на Общински съвет Златоград,  е награддено с „Почетен знак на града” по повод 100 години от създаването му и за високи успехи в съхраняването и развитието на културните традиции в Община Златоград.

Детска ясла „Мир” гр. Златоград,  с  Решение № Д 931 от 25.08.2011 г. на Общински съвет Златоград,  е наградена с „Почетен знак на града” по повод 50 години от създаването й.

Районен съд – Златоград, с Решение № Е 558 от 21.11.2013 г. на Общински съвет Златоград, е награден с „Почетен знак на града” по повод 100 години от създаването му и за съхраняване и развитие на ценностите на демократичното общество и повишаване доверието в съдебната система в Община Златоград.

Дамска певческа формация „Надежда” при Образцово народно читалище „Просвета – 1908” гр. Златоград, с Решение № Е 951 от 26.02.2015 г. на Общински съвет Златоград, е наградена с „Почетен знак на града” за съхраняване на културните традиции в Община Златоград и по повод 10 години от създаването й.

ЦДГ „Снежанка” гр. Златоград, по повод 125 години предучилищно образование в Златоград, 50 години детско заведение и за постигнати резултати в организирането, изпълнението и управлението на образователно-възпитателната, културно-просветната и духовна дейност, е наградена с „Почетен знак на града”, с Решение № Ж 191 от 25.04.2016 г. на Общински съвет Златоград.

Образцово народно читалище “Просвета 1908” гр. Златоград, по повод 110 - годишнината му и за постижения в развитие на самодейността, за утвърждаване на местните фолклорни и културни традиции в регионални, национални и международни изяви, е наградено с „Почетен знак на града”, с Решение № Ж 755 от 25.04.2018 г. на Общински съвет Златоград.

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития