A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Анкетна карта за административното обслужване в Община ЗлатоградУважаеми госпожи и господа,

Една от основните цели на Общинска администрация Златоград е постигане на по-добро обслужване на гражданите и представителите на бизнеса. Ето защо, за нас е важна Вашата оценка в качеството Ви на потребител на административни услуги. Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите част от времето си и попълните нашата Анкета.

Моля, отбележете избрания от Вас отговор с отметка.

1. Вие посещавате общинска администрация в качеството си на?

гражданин
представител на бизнеса
представител на институция

2. За какви услуги най-често посещавате Община Златоград?

относно извършване на стопански дейности (за търговска, транспортна и друг вид)
по изготвянето на документи относно устройство на територията (скици, оценки, разрешителни и други)
относно отдаване под наем на жилищен/нежилищен имот
относно местни данъци и такси
относно услуги свързани с гражданска регистрация
друга вид услуга:

3. Как оценявате отношението на служителите в Центъра за административно обслужване?

любезно и отзивчиво
по-скоро добро
по-скоро неуважително

4. Служителите от ЦАО съдействаха ли Ви при попълване на документите?

да
не

5. Смятате ли, че служителите на Община Златоград са професионално добре подготвени:

да
не
не мога да преценя

6. Лесно ли открихте информация относно исканата от Вас административна услуга?

да
не
не мога да преценя

7. Информацията достатъчно изчерпателна ли беше?

да
не
не съвсем

8. Спазиха ли се законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас услуга?

да
не (посочете закъснението и вида на услугата):

9. Как оценявате качеството на предоставяне на услугите?

много добро
има известни проблеми
има сериозни проблеми

10. Вашето посещение в ЦАО отне ли Ви повече от 20 минути?

да (посочете вида на услугата):

не

11. Времетраенето на административното обслужване в ЦАО беше ли оптимално за Вас?

да
не
не съвсем

12. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

достъп до информация
количество на предоставена информация
отношението на служителите към Вас
обстановката, в която се предоставят услуги
по отношение на цената на услугата
друго (моля, посочете):

13. Какви мнения и препоръки, свързани с административното обслужване бихте отправили?

(моля, попълнете):

Потвърдете, че не сте бот:*

Услуги
Предстоящи събития