A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Електронни услугиЕлектронни услуги, разработени във връзка с провеждането
на предстоящите Парламентарни избори 2021г.

Общинска администрация Златоград уведомява, че чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са разработени и публикувани следните нови електронни услуги:

1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес Е-УСЛУГА

2.  910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци Е-УСЛУГА

3.  910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) Е-УСЛУГА

4.  910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) Е-УСЛУГА

5.  910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) Е-УСЛУГА

6.  910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Е-УСЛУГА

7. 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Е-УСЛУГА

 Всички услуги предоставяни от общински администрации са публикувани на адрес  http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

Как да заявя електронна административна услуга?‹ Назад
Услуги
Предстоящи събития