A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗемеделиеАдминистративни услуги по земеделие

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Необходими документи:
1. Заявление, в което се обосновава необходимостта от издаване на удостоверението и целта му, както и пред кого ще послужи.
2. Удостоверение за наследници (при необходимост).
3. Документ за платена такса.
4. Пълномощно (при необходимост).

Вид на услугата:            обикновена          бърза           експресна
Срок за извършване:          7 дни               3 дни           до 24 часа
Цена:                                     6.00 лв.            12.00 лв.    18.00 лв.

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Актуална скица за имота.
3. Документ за собственост.
4. Удостоверение за наследници.

Такса на услугата:безплатна.‹ Назад
Услуги
Предстоящи събития