A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Гражданска регистрация и актосъставянеАдминистративни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Искане за издаване на удостоверение въз основа на Регламент (ЕС) № 2016/1191

Необходими документи за заявяване на услугата:
Заявлениe по образец.
Вид на услугата: обикновена; бърза; експресна
Срок за извършване: 7 дни; 3 дни; до 24 часа
Такса: безплатнаАдминистративни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

ПРОТОКОЛ за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Необходими документи за заявяване на услугата:
Заявлениe по образец.2074-Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявления по образец:
1.1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението.
1.2. Адресна карта за настоящ адрес.
2. Декларация на основание чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация
3. Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация
4. Документ за самоличност /за извършване на справка/
5. Документ за платена такса
6. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
7. Копие на документ за собственост на жилище или квитанция за платен данък

Срок за предоставяне:
услугата се извършва веднага

Таксата на услугата: 4.00 лв.1997-Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя
Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2107-Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес


Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност / за извършване на справка/
Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2104-Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2129-Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Искане по образец
2. Заявление по образец
3. Декларация - чл. 92 ал. 3 от ЗГР ( при необходимост)
4. Декларация - чл. 92 ал. 6 от ЗГР ( при необходимост)
5. Документ за самоличност /за извършване на справка/
6. Документ за платена такса
7. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
8. Копие на документ за собственост на жилището или копие на квитанция за платен данък
Срок за предоставяне:
услугата се извършва веднага

Таксата на услугата: 4.00 лв.2079-Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата обикновена: бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса: 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2056-Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес след 2000 г.

Необходими документи за заявяване на услугата:

1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
5. Копие на документ за собственост на жилището или копие на квитанция за платен данък

Вид на услугата: обикновена бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса: 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2128-Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса
3. Документ за самоличност /за извършване на справка/
Вид на услугата обикновена: бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса: 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2052-Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Съобщение за раждане или съдебно решение
2. Документ за самоличност на родителите /за извършване на справка/
Срок за предоставяне: веднага.
Такса на услугата: безплатна.
2053-Припознаване на дете

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Декларация по образец
3. Документ за самоличност на двамата родители
4. Удостоверение за раждане на детето - оригинал (с печат за изплатена еднократна помощ след раждане)

Срок за предоставяне на услугата: 3 месеца, съгласно чл. 66 от Семейния кодекс

Такса: няма2076-Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата: обикновена бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса: 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.1999-Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал

Необходими документи:
1. Заявление за сключване на граждански брак
2. Декларация за сключване на граждански брак
3. Декларация по чл. 9, ал. 2 от Семейния кодекс (граждански брак - законов режим на разделност)
4. Декларация по чл. 9, ал. 2 от Семейния кодекс (граждански брак - договорен режим)
5. Декларация по чл. 9, ал. 2 от Семейния кодекс (граждански брак - законов режим на общност)
6. Прилагане на копие от документ за самоличност
Забележка: попълва се една от декларациите по чл. 9, ал. 2 от Семейния код за избрания режим на имуществените отношения.

Цена на услугата:
1. Ползване на обредна зала, реквизит и провеждане на ритуал в делнични дни - 36,00 лв.
2. Ползване на обредна зала, реквизит и провеждане на ритуал в почивни и празнични дни - 84,00 лв.
3. Провеждане на граждански ритуал извън сградата на общинска администрация – 100,00 лв.2037-Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата: обикновена бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса: 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2017-Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Необходими документи за заявяване на услугата:

1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност на лицата /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
5. Документ, удостоверяващ семейното положение на чужденеца
Вид на услугата: обикновена бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса: безплатна2073-Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Необходими документи за заявяване на услугата:

1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност на лицата /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
5. Документ за семейно положение на чужденеца

Вид на услугата: обикновена бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса: 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2019-Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Съобщение за смърт, издадено от медицинско лице или съдебно решение
2. Документ за самоличност на починалото лице
Срок за предоставяне: веднага
Такса на услугата: безплатна2034-Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата: обикновена бърза експресна
Срок за извършване: 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса: 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2000-Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя
Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 15.00 лв. 30.00 лв. 45.00 лв.2016-Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2020-Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

Необходими документи за заявяване на услуга:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 5.00 лв. 10.00 лв. 15.00 лв.2033-Възстановяване или промяна на име

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец /С нотариална заверка/
2. Копие от акт за раждане, акт за брак

Срок за предоставяне:
три дни
Такса на услугата: безплатна2036-Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2038-Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане/акт за смърт)

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Копие от лична карта на починалото лице, когато се заявява издаване на удостоверение за липса на съставен акт за смърт
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2039-Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 година

Необходими документи за заявяване на услугата:

1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/

Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 5.00 лв. 10.00 лв. 15.00 лв.

2057-Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи за заявяване на услугата:

1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/

Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2075-Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Необходими документи за заявяване на услугата:

1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/

Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.2077-Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
Вид на услугата обикновена бърза експресна
Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
Такса: безплатна2080-Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Необходими документи за заявяване на услугата:
1. Искане за пресъставяне на акт за раждане и Декларация по чл. 117 от КМЧП, нотариално заверена

 • Копие на документ за самоличност
 • Оригинален акт за раждане от чужбина - преведен, заверен и легализиран.
 • Нотариално заверено пълномощно (В случай на подаване на Искането от друго лице, упълномощено от заявителя)
 • 2. Искане за пресъставяне на акт за граждански брак и Декларация по чл. 117 от КМЧП, нотариално заверена

 • Копие на документ за самоличност
 • Оригинален акт за раждане от чужбина - преведен, заверен и легализиран.
 • Нотариално заверено пълномощно (В случай на подаване на Искането от друго лице, упълномощено от заявителя)
 • 3. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган и Декларация за спазени условия по чл. 117, т.3 и т.4 от Кодекса на Международното частно право.

 • Препис от съдебно решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал, заедно с легализиран превод на български език.
 • Удостоверение, че решението е влязло в законна сила от съответния съд (ако става въпрос за съдебно решение).
 • Нотариално заверено пълномощно (В случай на подаване на Искането от друго лице, упълномощено от заявителя)
 • 4. Искане за пресъставяне на акт за смърт  и Декларация за спазени условия по чл. 117, т.3 и т.4 от Кодекса на Международното частно право.

 • Заверен препис на Акт за смърт
 • Заверен превод на Акт за смърт
 • Удостоверение за идентичност на име за българския гражданин (в случай,че има промяна в имената)
 • Удостоверителни документи за второ българско гражданство на българския гражданин (в случай, че е придобил).
 • Такса: безплатна  2092-Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

  Необходими документи за заявяване на услугата:
  1. Заявление по образец
  2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
  3. Документ за платена такса
  4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
  Вид на услугата обикновена бърза експресна
  Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
  Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.  2108-Издаване на удостоверение за правно ограничение

  Необходими документи за заявяване на услугата:
  1. Заявление по образец
  2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
  3. Документ за платена такса
  4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
  Вид на услугата обикновена бърза експресна
  Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
  Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.  2109-Издаване на удостоверение за семейно положение

  Необходими документи за заявяване на услугата:
  1. Заявление по образец
  2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
  3. Документ за платена такса
  4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
  Вид на услугата обикновена бърза експресна
  Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
  Такса 4.00 лв. 8.00 лв. 12.00 лв.  2391-Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство

  Необходими документи за заявяване на услугата:
  1. Молба по образец
  2. Декларация 1 по образец
  3. Декларация 2 по образец
  4. Копие от влязло в сила съдебно решение
  5. Копие на документ за самоличност
  6. Акт за раждане на лицето
  Такса на услугата: безплатна.  2132-Промяна в актовете за гражданско състояние

  Необходими документи за заявяване на услугата:
  1. Получаване на съдебно решение, решение от съответна общинска администрация и писмено заявление от частно лице - чл 19 от ЗГР
  2. Заявление по образец
  3. Удостоверителни документи
  4. Документ за самоличност /за извършване на справка/
  Такса на услугата: безплатна  2110-Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

  Необходими документи за заявяване на услугата:
  1. Заявление по образец
  2. Документ за самоличност /за извършване на справка/
  3. Документ за платена такса
  4. Нотариално заверено пълномощно /В случай на подаване на Заявлението от друго лице, упълномощено от заявителя/
  Вид на услугата обикновена бърза експресна
  Срок за извършване 7 дни 3 дни до 24 часа
  Такса 8.00 лв. 16.00 лв. 24.00 лв.  2390-Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

  Необходими документи:
  1. Молба по образец
  2. Документ за самоличност на титуляра, на родител/настойник (за малолетни и непълнолетни деца) или нотариално заверено пълномощно (когато документите не се подават от заинтересованото лице)
  3. Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.
  4. Заверено копие от акт за раждане и други документи по гражданско състояние
  5. Удостоверение за наследници (когато молбата се подава от наследник)
  6. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната (в случай че заинтересованото лице е в чужбина)
  Срок за предоставяне на услугата: Удостоверението се издава след получаване отговор от Министерство на правосъдието
  Такса на услугата: безплатна  4-Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение

  Необходими документи:
  Заявление по образец или свободен текст
  Срок за предоставяне: 7 дни
  Такса на услугата: безплатна  2138-Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

  Необходими документи:
  Заявление по образец или свободен текст
  Срок за предоставяне: 7 дни
  Такса на услугата: безплатна  1987-Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции

  Необходими документи:
  Заявление по образец или свободен текст
  Срок за предоставяне: 7 дни
  Такса на услугата: безплатна
  2058-Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
  Необходими документи:
  Заявление по образец или свободен текст
  Срок за предоставяне: 7 дни
  Такса на услугата: безплатна  ‹ Назад
  Услуги
  Предстоящи събития