A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председател на Общински съветЕмилия Младенова Кръстева

За контакти:

тел.: 03071 20-48

Е-mail: obs_zlatograd@abv.bg

Общински съвет
Предстоящи събития