A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявленияОбявление по заявление от Красимир Керменов

понеделник, 12 Ноември 2018  60
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Красимир Керменов е издадена Заповед № 342 от 07.11.2018 г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от Васко Вунцов

понеделник, 12 Ноември 2018  59
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Васко Вунцов е издадена Заповед № 343 от 07.11.2018 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Община Златоград

понеделник, 05 Ноември 2018  70
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Община Златоград е издадена Заповед № 329 от 29.10.2018 г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от Община Златоград

четвъртък, 27 Септември 2018  64
  О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Община Златоград е издадена Заповед № 282 от 14.09.2018г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Йордан Петков

четвъртък, 27 Септември 2018  64
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Йордан Петков е издадена Заповед № 283 от 14.09.2018 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Иво Сидеров

четвъртък, 27 Септември 2018  77
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Иво Сидеров е издадена Заповед № 281 от 14.09.2018 г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Минка Башева и Минка Кормова

вторник, 21 Август 2018  67
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Минка Башева и Минка Кормова е издадена Заповед № 258 от 16.08.2018 г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от „Седеф 89” ООД

вторник, 21 Август 2018  63
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “СЕДЕФ 89” ООД, чрез управителя си Сергей Станчев е издадена Заповед № 259 от

Обявление по заявление от Хайрие Халваджиева

вторник, 21 Август 2018  62
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Хайрие Халваджиева е издадена Заповед № 250 от 13.08.2018 г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Галя Керменова и Милена и Асен Хаджимоллови

вторник, 21 Август 2018  71
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Галя Керменова, пълномощник на Милена Хаджимолова и Асен Хаджимолов е издадена

Обявление по заявление от Соня Челова

понеделник, 18 Юни 2018  73
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Соня Челова е издадена Заповед № 189 от 15.06.2018 г . на Кмета на Община Златоград за

Съобщение за замяна в кв.81 по плана на гр. Златоград

четвъртък, 31 Май 2018  58
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 54/30.05.2018 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) I-комплексно

Съобщение по заявление от Кюлевчиеви и Травлева

понеделник, 28 Май 2018  88
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Сами А. Кюлефчиев, Сашо Ат. Кюлевчиев, Силвия Ат. Травлева, Севдалин С. Кюлевчиев е

Съобщения по заявление от Хайрие Халваджиева

понеделник, 28 Май 2018  82
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Хайрие А. Халваджиева е издадена Заповед № 169 от 25.05.2018 г . на Кмета на Община

Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв.43 по плана на гр. Златоград

понеделник, 21 Май 2018  76
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 52/21.05.2018 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) XIII-585 и УПИ XIV-1686 кв.43

Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв.8 по плана на гр. Златоград

понеделник, 21 Май 2018  56
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 53/21.05.2018 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) III-31.427, 31.494, 31.619, УПИ

Съобщение по заявление от Методи Керминов

вторник, 24 Април 2018  55
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Методи Керминов е издадена Заповед № 132 от 23.04.2018 г . на Кмета на Община Златоград

Съобщение по заявление от Сенко Алдинов Мостабашов и Ясен Алдинов Мостабашов

вторник, 24 Април 2018  55
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Сенко Алдинов Мостабашов и Ясен Алдинов Мостабашов е издадена Заповед № 135 от

Съобщение по заявление от Антон Цанков Мушков

вторник, 24 Април 2018  49
  О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Антон Цанков Мушков е издадена Заповед № 134 от 23.04.2018 г . на Кмета на Община

Съобщение по заявление от Виктор Бисеров Травлев

вторник, 24 Април 2018  70
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Виктор Бисеров Травлев е издадена Заповед № 133 от 23.04.2018 г . на Кмета на Община

Съобщение по заявление от Мая и Денислав Кьорови

четвъртък, 29 Март 2018  67
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мая Кьорова и Десислав Кьоров е издадена Заповед № 83 от 27.03.2018 г . на Кмета на

Съобщение по заявление от „Е.С.С.-Къмпани” ЕООД

вторник, 27 Февруари 2018  77
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от „Е.С.С.-КЪМПАНИ” ЕООД е издадена Заповед № 59 от 26.02.2018 г . на Кмета на Община

Съобщение за замяна на недвижими имоти в кв. 156 и кв. 157 по плана на гр. Златоград

четвъртък, 15 Февруари 2018  56
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19/15.02.2018 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлени имот (УПИ) II, УПИ III, УПИ IV, кв. 157

Обявление по заявление на Кмета на Община Златоград

вторник, 09 Януари 2018  69
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Кмета на Община Златоград е издадена Заповед № 7 от 08.01.2018г . на Кмета на Община

Обявление за обект „Млечна еко ферма за овце”

петък, 22 Декември 2017  67
ОБЯВЛЕНИЕ Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Ж 650 от 29.11.2017 г. на Общински съвет Златоград е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (

Обявление по заявление от Айля Шаиб

петък, 15 Декември 2017  74
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че по Заявление от Айля Наит Шаиб е издадена Заповед № 395/13.12.2017 год . на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект

Обявление по заявление от „СПИЙД МАРКЕТИНГ” ЕООД

понеделник, 06 Ноември 2017  63
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “СПИЙД МАРКЕТИНГ” ЕООД, представлявано от Велин Орлинов Ефимов   е

Обявление по заявление от Асен Хаджииванов

сряда, 04 Октомври 2017  76
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Асен Хаджииванов е издадена Заповед № 289 от 02.10.2017г . на Кмета на Община Златоград

Обявление по заявление от Борис Гюнелиев

сряда, 04 Октомври 2017  89
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Борис Гюнелиев е издадена Заповед № 293 от 02.10.2017г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Елка Сарелска

сряда, 04 Октомври 2017  76
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Елка Сарелска е издадена Заповед № 292 от 02.10.2017г . на Кмета на Община Златоград за

Обявление по заявление от Недко Башев

сряда, 04 Октомври 2017  88
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Недко Башев и Илия Башев е издадена Заповед № 295 от 02.10.2017г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Недялка Хаджиставрева

сряда, 04 Октомври 2017  67
О Б Я В Л Е Н И Е   Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Неделка Хаджиставрева-Стойкова е издадена Заповед № 294 от 02.10.2017г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Румен Кюлевчиев

сряда, 04 Октомври 2017  67
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румен Миланов Кюлевчиев е издадена Заповед № 302 от 03.10.2017г . на Зам.- Кмета на

Обявление по заявление от Сузана Големилова

сряда, 04 Октомври 2017  63
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “ЮГСТРОЙ” ООД, с управител Сузана Ивова Големилова е издадена Заповед № 290

Обявление по заявление от Васко Кюлевчиев и Бисер Дамянов

сряда, 04 Октомври 2017  65
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Васко Кюлевчиев и Бисер Дамянов е издадена Заповед № 291 от 02.10.2017г . на Кмета на

Обявление по заявление от Владимир Шопов

сряда, 04 Октомври 2017  71
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Владимир Шопов, Марийка Шопова и Димитър Шопов е издадена Заповед № 296 от 02.10.2017г .

Съобщение за “Външно ел.захранване на сондажна помпа”

сряда, 04 Октомври 2017  78
Община Златоград, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на “Външно ел.захранване на сондажна

Съобщение за “Външно водоснабдяване” и “Външно ел. захранване” за обект “Млечна еко ферма за овце”

сряда, 04 Октомври 2017  76
Община Златоград, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на “Външно водоснабдяване” и

Съобщение за замяна в с. Старцево

вторник, 03 Октомври 2017  59
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е № 92 гр. Златоград, 02.10.2017 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на УПИ

Съобщение за замяна в с. Долен

сряда, 27 Септември 2017  80
С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 87/27.09.2017 г. Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на улична регулация и УПИ I-зеленина, кв.28 по ПУП на

Обявление по заявление от Красимира Патълева

четвъртък, 14 Септември 2017  57
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Красимира Желязкова Патълева е издадена Заповед № 266 от 12.09.2017 г . на Кмета на

Обявление по заявление от Веско Вълчев

вторник, 15 Август 2017  80
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Веско Митков Вълчев е издадена Заповед № 235 от 15.08.2017 г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Златко Хаджиев

вторник, 25 Юли 2017  68
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Златко Юриев Хаджиев е издадена Заповед № 207 от 24.07.2017г . на Кмета на Община

Обявление по заявление от Община Златоград и наследници на Исен Ириков

вторник, 25 Юли 2017  65
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от І.Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград и ІІ.Наследници на Исен

Съобщение по заявление от ЕТ „Божидар Павлов”

понеделник, 24 Юли 2017  67
  О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от ЕТ “Божидар Павлов” гр.Златоград е издадена Заповед № 200 от 1 9.07.2017г .

Обявление по заявление на Севдалин Михайлов

понеделник, 17 Юли 2017  67
О Б Я В Л Е Н И Е Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Севдалин Здравков Михайлов е издадена Заповед № 193 от 13.07.2017г . на Кмета на Община

Обявление за замяна

четвъртък, 29 Юни 2017  82
Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-Търговия и офиси, улична регулация и терен, образуван след изграждането на подпорна стена за Колектор IА, кв.27 по ПУП на гр.Златоград

Обявление

четвъртък, 29 Юни 2017  56
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Александър Асенов Домбов е издадена Заповед № 175 от 26.06.2017 год.

Обявление

четвъртък, 29 Юни 2017  65
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румен Иванов Цонев е издадена Заповед № 176 от 26.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Обявление

сряда, 14 Юни 2017  60
Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румяна Маринова Найденова и Калинка Наскова Манева е издадена Заповед № 163 от 09.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план...

Актуално
Предстоящи събития