A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заместник-председател на Общински съвет - ЗлатоградЖечка Емилова Хаджийска-Партаджиева

 

 

Дата на раждане: 20 Ноември 1958 г.
Образование: Висше, специалност „Българска филология”, 
                        ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив
Месторабота: пенсионер
 Телефон: 0894 466 592
E-mail: j.hadjiiska@abv.bg

Общински съвет
Предстоящи събития