A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Уведомлениечетвъртък, 14 Юли 2022  83

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Съгласно т.II от Заповед №РД-135 от 04.02.2022г. на МОСВ, през 2022 година се забранява събирането на пирински (мурсалски, алибутушки) чай (SideritisscardicaGrisb) от естествените находища на територията на цялата страна, включително и за лични нужди.

Във връзка с гореизложеното и при нарушение на заповедите по чл.10, ал.2 или 5 и разпоредбата на чл.12 от Закона за лечебните растения (ЗЛР) „събира, изкупува, извършва първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване“, нарушителите подлежат на административнонаказателна отговорност, съгласно чл.66 от ЗЛР.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития