A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ТърговеОБЯВА

вторник, 07 Септември 2010  65
публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на община Златоград, както следва...

ОБЯВА

вторник, 07 Септември 2010  73
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А

ОБЯВА

петък, 16 Юли 2010  72
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м.

ОБЯВА

петък, 16 Юли 2010  63
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост - помещение с площ 25 кв.м., находящо се на приземен етаж в сграда “Бивше училище” с. Аламовци

ОБЯВА

петък, 16 Юли 2010  62
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост - помещение с площ 24 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда “Кметство” с. Аламовци

ОБЯВА

вторник, 22 Юни 2010  71
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – микроязовир „Заставата” с обща площ 32,393 декара, землище гр. Златоград, местността „Хасидере”

ОБЯВА

петък, 29 Януари 2010  74
Публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, както следва:1.Площ от 2 кв.м. на първи етаж в сградата на ОУ “Васил Левски” с. Ерма река

ОБЯВА

петък, 29 Януари 2010  58
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - офис №5 с площ от 18 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” №1

ОБЯВА

вторник, 19 Януари 2010  69
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение от 13 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна сграда на СОУ “Антим І” гр. Златоград

ОБЯВА

сряда, 09 Декември 2009  73
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - офис №5 с площ от 18 кв.м., находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда „Ученически пансион”

ОБЯВА

петък, 04 Декември 2009  76
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 76 кв.м., в сграда “Плувен басейн” на приземен етаж от двуетажна масивна сграда

ОБЯВА

петък, 04 Декември 2009  62
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - търговски обект с площ 41 кв. м. от павилион спирко – навес с търговски обект

ОБЯВА

вторник, 01 Декември 2009  67
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение (класна стая с хранилище) с площ 53 кв.м., находящо се на партерен етаж в новата сграда на ОУ “Васил Левски” гр. Златоград

ОБЯВА

вторник, 01 Декември 2009  69
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение от 24 кв.м., находящо се на приземен етаж от триетажна масивна сграда със застроена площ 785 кв.м., построена в УПИ І – училище, кв. 35 по плана на с. Старцево

ОБЯВА

вторник, 01 Декември 2009  69
Публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост

ОБЯВА

сряда, 18 Ноември 2009  66
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - обособен обект с площ 145,54 кв.м. на втори етаж в триетажна комплексно-административна сграда в УПИ ХІІ, кв. 38 по ПУП на с. Ерма река.

ОБЯВА

четвъртък, 08 Октомври 2009  69
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на община Златоград, както следва: Лек автомобил марка „КРАЙСЛЕР”, модел „ВОАЯДЖЕР”,година на производство 1994 г.

ОБЯВА

четвъртък, 08 Октомври 2009  73
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – обособена част – втори етаж от 201,45 кв. м. , ведно с тераса с площ 27, застроена площ на втори етаж 228,45 кв. м.

ОБЯВА

сряда, 02 Септември 2009  68
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  67
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – обособена част – втори етаж от 201,45 кв. м. (двеста и едно цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метри), ведно с тераса с площ 27 (двадесет и седем квадратни метри), застроена площ на втори етаж 228,45 кв. м.

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  79
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград, за който е изготвен проект за преустройство предвиждащ обособяване на тридесет и пет части за мазета.

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  76
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост, по акт за публична общинска собственост №22/25.11.1998 г., представляващ площ от 2 кв. м. на фоайето на І-ви етаж в сградата на СОУ “Антим І”

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  63
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 9 кв.м., находящо се на първи етаж от триетажна масивна сграда на СОУ “Свети Княз Борис І” с. Старцево

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  70
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на община Златоград, както следва: Лек автомобил марка “КРАЙСЛЕР”, модел “ВОАЯДЖЕР”

ОБЯВА

четвъртък, 23 Юли 2009  78
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 24 кв.м., находящо се на приземен етаж от триетажна масивна сграда на СОУ “Свети Княз Борис І” с. Старцево

ОБЯВА

понеделник, 29 Юни 2009  60
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.07.2009 г. от 10,30 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот

ОБЯВА

понеделник, 29 Юни 2009  68
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.07.2009 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведe публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот

ОБЯВА

петък, 10 Април 2009  66
Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 12.05.2009 г. от 10,00 и 10,30 часа в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти

ОБЯВА

понеделник, 16 Февруари 2009  67
Публично оповестени конкурси за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи площи на фоайето на І-ви етаж в четири етажна сграда на СОУ “Антим І”, гр. Златоград

ОБЯВА

понеделник, 01 Декември 2008  70
Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и обособени части от триетажна масивна сграда на СОУ "Св. Княз Борис І" с. Старцево

ОБЯВА

четвъртък, 27 Ноември 2008  66
Търгове с ясно наддаване за продажба на общински недвижим имот

Актуално
Предстоящи събития