A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 02 Септември 2009  75

ОБЯВА


  Общинска администрация – Златоград уведомява,  че на 30.09.2009 г. в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград, за който е изготвен проект за преустройство предвиждащ обособяване на тридесет и пет части за мазета. Продажбата ще се извърши по обособени части, съгласно проекта за преустройство на избения етаж, както следва:

1.МАЗЕ №3 с  брутна площ 10,26 кв.м., от тях нетна площ на мазето 6,99 кв.м., ведно с 3,18 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 665,00 лв. Депозит за участие – 167,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 09,00 часа

2.МАЗЕ №6 с  брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето 5,70 кв.м., ведно  с 2,60 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 359,00 лв. Депозит за участие – 136,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 09,20 часа

3.МАЗЕ №7 с  брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето 5,70 кв.м., ведно  с 2,60 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 359,00 лв. Депозит за участие – 136,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 09,40 часа

            4.МАЗЕ №8 с  брутна площ 9,10 кв.м., от тях нетна площ  на мазето 6,20 кв.м., ведно  с 2,82 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 476,00 лв. Депозит за участие – 148,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 10,00 часа

            5.МАЗЕ №9 с  брутна площ 9,10 кв.м., от тях нетна площ  на мазето 6,20 кв.м., ведно  с 2,82 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 476,00 лв.            Депозит за участие – 148,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 10,20 часа

            6.МАЗЕ №10 с  брутна площ 8,81 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 6,00 кв.м., ведно с 2,73 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 431,00 лв. Депозит за участие – 144,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 10,40 часа

7.МАЗЕ №16 с брутна площ 10,57 кв.м. от тях нетна площ на мазето 7,20 кв.м., ведно с 3,28 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 719,00 лв. Депозит за участие – 172,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 11,00 часа

8.МАЗЕ №17 с брутна площ 12,16 кв.м. от тях нетна площ на мазето 8,28 кв.м., ведно с 3,77 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 980,00 лв. Депозит за участие – 198,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 11,20 часа

9.МАЗЕ №18 с брутна площ 12,16 кв.м. от тях нетна площ на мазето 8,28 кв.м., ведно с 3,77 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 980,00 лв. Депозит за участие – 198,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 11,40 часа

10.МАЗЕ №19 с брутна площ 10,47 кв.м. от тях нетна площ на мазето 7,13 кв.м., ведно с 3,25 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 701,00 лв. 

Депозит за участие –171,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 13,00 часа

11.МАЗЕ №20 с брутна площ 10,47 кв.м. от тях нетна площ на мазето 7,13 кв.м., ведно с 3,25 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 701,00 лв. 

Депозит за участие – 171,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 13,20 часа

12.МАЗЕ №23 с брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 413,00 лв.           Депозит за участие – 142,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 13,40 часа

13.МАЗЕ №24 с брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 413,00 лв.           Депозит за участие – 142,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 14,00 часа

14.МАЗЕ №25 с  брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 413,00 лв.       Депозит за участие – 142,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 14,20 часа

15.МАЗЕ №26 с  брутна площ 8,73 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,95 кв.м., ведно с 2,71 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 422,00 лв.       Депозит за участие – 143,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 14,40 часа

16.МАЗЕ №27 с  брутна площ 8,73 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,95 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 422,00 лв.       Депозит за участие – 143,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 15,00 часа

17.МАЗЕ №28 с  брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 206,00 лв.       Депозит за участие – 121,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 15,20 часа

18.МАЗЕ №29 с  брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 206,00 лв.       Депозит за участие – 121,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 15,40 часа

19.МАЗЕ №30 с  брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 206,00 лв.       Депозит за участие – 121,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г.  от 16,00 часа

20.МАЗЕ №31 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 224,00 лв.       Депозит за участие – 123,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 16,20 часа

21.МАЗЕ №32 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 224,00 лв.       Депозит за участие – 123,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 16,40 часа

22.МАЗЕ №33 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 224,00 лв.       Депозит за участие – 123,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 17,00 часа

23.МАЗЕ №34 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 224,00 лв.       Депозит за участие – 123,00 лв.

Търгът ще се проведе на 30.09.2009 г. от 17,20 часа


           

Първоначалните цени са без включен ДДС.


 


            Срок за закупуване на тръжна документация /в размер на 50,00 лв., без ДДС/ и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 29.09.2009 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация –  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозитът е вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 29.09.2009 г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация –  Златоград.

За допълнителна информация на телефони 03071/25-51 – вътрешни 44, 26 и  03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития