A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 08 Октомври 2009  89

ОБЯВА


         Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 05.11.2009 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на община Златоград, както следва:

Лек автомобил марка „КРАЙСЛЕР”, модел „ВОАЯДЖЕР”, рама IC4GHN5K4RU508282, рег. № СМ 8694 АС, година на производство 1994 г., с дата на промяна на регистрация 08.06.2004 г., в добро техническо състояние, с първоначална продажна цена 2 000, 00 лв. (две хиляди лева).

Депозит за участие в търга - 200 лв. (двеста лева).

Оглед на автомобила може да се извършва  всеки работен ден от 10,00 до 17,30 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка.

Тръжната документация може да се получава в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, до 17,30 часа на 04.11.2009 г. Цената на тръжната документация е 50 лв. (петдесет лева), без включен ДДС. Същата се заплаща в касовия салон на центъра.

Заявленията за участие в търга се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул.  „Стефан Стамболов” № 1, до 17,30 часа на 04.11.2009 г.

За допълнителна информация на телефон 03071/2551, 4430 – отдел „Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития