A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 16 Февруари 2009  74

ОБЯВА
Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 05.03.2009 г. в залата на общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени конкурси за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи площи на фоайето на І-ви етаж в  четири етажна сграда на СОУ “Антим І”, гр. Златоград,  както следва:

1. Отдаване под наем на площ от 5 кв.м., с предназначение за продажба на закуски от производител и плодове на подвижна количка, с минимална офертна месечна наемна цена 37,50 лева, без включен ДДС.

Депозит за участие в конкурса – 80,00 лева.

Участието в конкурса е достъпно за физически и юридически лица, които декларират, че са производители на закуски;

2. Отдаване под наем на площ от 2 кв.м., с предназначение за монтиране на машина за топли напитки, с минимална офертна месечна наемна цена 15,00 лева, без включен ДДС.

Депозит за участие в конкурса – 30,00 лв.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

Оглед на площите, може да се извършва  всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на конкурса, след закупуване на конкурсна документация и по предварителна заявка до директора на училището.

Конкурсната документация може да се получава в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, до 17,30 часа на 04.03.2009 г. Цената на конкурсната документация е петдесет лева, без включен ДДС. Същата се заплаща в касовия салон на центъра.

Предложенията за участие в конкурсите се подават в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, до 17,30 часа на 04.03.2009 г. 

За допълнителна информация на телефони: 03071/4430 и 03071 /2551 – вътрешни 36,44 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”


 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития