A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ТърговеОБЯВА

сряда, 03 Декември 2014  81
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 07.01.2015 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение от 49 кв.м., находящо се в сграда “Клуб Нов Квартал”...

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  91
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 17.12.2014 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи – частна общинска собственост, както следва...

ОБЯВА

понеделник, 27 Октомври 2014  83
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 10.12.2014 г. в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва...

ОБЯВА

понеделник, 27 Октомври 2014  80
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 02.12.2014 г. и 04.12.2014 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти...

ОБЯВА

понеделник, 27 Октомври 2014  194
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 27.11.2014 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот - масивна едноетажна сграда с идентификатор...

ОБЯВА

понеделник, 20 Октомври 2014  80
бщинска администрация Златоград уведомява, че на 17.11.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот...

ОБЯВА

четвъртък, 02 Октомври 2014  92
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 31.10.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: площ от 1 кв. м., находящ се на стълбищна клетка пред входната врата на източното крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”..

ОБЯВА

четвъртък, 02 Октомври 2014  76
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.11.2014 г. и 13.11.2014 г. в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва...

ОБЯВА

петък, 05 Септември 2014  84
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 22.10.2014 г. от 09,30 часа, в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж...

ОБЯВА

петък, 05 Септември 2014  74
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.10.2014 г. от 09,30 часа, в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ОБЯВА

петък, 29 Август 2014  84
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 08.10.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот...

ОБЯВА

петък, 29 Август 2014  98
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 01.10.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот...

ОБЯВА

петък, 29 Август 2014  88
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 15.10.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот...

ОБЯВА

четвъртък, 31 Юли 2014  82
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 17.09.2014 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва...

ОБЯВА

четвъртък, 31 Юли 2014  104
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 10.09.2014 г. от 10,00 и 11,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, както следва...

ОБЯВА

понеделник, 30 Юни 2014  77
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 30.07.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство) със застроена площ 88,62 кв. м., със застроен и незастроен терен с обща площ 290 кв. м. с кадастрален № 3 по кадастрален план на с. Страшимир

ОБЯВА

петък, 15 Ноември 2013  65
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 20.12.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: обособена част от 60 кв.м. в едноетажна масивна сграда „Магазин”

ОБЯВА

вторник, 29 Октомври 2013  81
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 11.12.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 18 кв.м. (офис № 11), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”

ОБЯВА

вторник, 03 Септември 2013  73
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 16.10.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир

ОБЯВА

понеделник, 01 Юли 2013  67
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 21.08.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м.

ОБЯВА

понеделник, 01 Юли 2013  86
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 14.08.2013 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва

ОБЯВА

понеделник, 01 Юли 2013  86
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 07.08.2013 г. в залата на общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа

ОБЯВА

сряда, 19 Юни 2013  82
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 26.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 40 кв. м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (бивше училище)

ОБЯВА

сряда, 19 Юни 2013  80
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 23.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 8 кв.м. (офис № 4)

ОБЯВА

сряда, 19 Юни 2013  74
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 30.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ 30 кв.м.

ОБЯВА

четвъртък, 30 Май 2013  73
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.07.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на двуетажна+приземен етаж жилищна сграда

ОБЯВА

понеделник, 29 Април 2013  70
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.06.2013 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 40 кв. м.

ОБЯВА

понеделник, 29 Април 2013  89
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 31.05.2013 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ от 8 кв.м. (офис № 4)

ОБЯВА

понеделник, 29 Април 2013  74
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 06.06.2013 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с площ 30 кв.м.

ЗАПОВЕД

понеделник, 11 Март 2013  73
ЗАПОВЕД относно: откриване повторна процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД– гр. Златоград...

ОБЯВА

четвъртък, 31 Януари 2013  77
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 06.03.2013 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва

ОБЯВА

вторник, 29 Януари 2013  86
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 05.03.2013 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и списания

ОБЯВА

петък, 05 Октомври 2012  81
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 23.11.2012 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване

ОБЯВА

петък, 10 Август 2012  80
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 27.09.2012 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване

ОБЯВА

понеделник, 06 Август 2012  69
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 629 кв.м., ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда

ОБЯВА

четвъртък, 21 Юни 2012  63
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 25.07.2012 г. в залата на общински съвет Златоград, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване

ОБЯВА

четвъртък, 14 Юни 2012  79
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 629 кв.м., ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда с идентификатор 31111.28.55.1 със застроена площ 698 кв.м.

ОБЯВА

четвъртък, 26 Април 2012  82
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, със застроена площ 159 кв.м., находящ се в масивна едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.31.237.2 (метално хале - Рингова пещ) със застроена площ 790 кв.м.

ОБЯВА

четвъртък, 26 Април 2012  74
Публично оповестени търгове с явно наддаване

ОБЯВА

четвъртък, 26 Април 2012  72
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 31111.28.55 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 629 кв.м., ведно със застроена четириетажна масивна стоманобетонна сграда

ОБЯВА

понеделник, 23 Април 2012  71
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с обща площ от 14 кв.м. на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”

ОБЯВА

четвъртък, 19 Април 2012  73
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: офис № 4 с площ от 8 кв.м. (осем квадратни метра), находящ се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”

ОБЯВА

понеделник, 05 Март 2012  71
Публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти: офис № 4 с площ от 8 кв.м. и офис № 5 с площ от 18 кв.м., находящи се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград, ул. “Славей” № 1

ОБЯВА

понеделник, 05 Март 2012  82
Публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти: помещение с обща площ от 14 кв.м. и помещение с площ от 30 кв.м., находящи се на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”, находящ се в УПИ І – спортен комплекс...

ОБЯВА

вторник, 02 Август 2011  80
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м.

ОБЯВА

вторник, 02 Август 2011  69
Публично оповестени търгове с явно наддаване учредяване на отстъпено право на строеж за шест гаража в ПИ 31111.33.256 с обща площ 385 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 674/02.02.2011г....

ОБЯВА

понеделник, 13 Юни 2011  86
Публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”

ОБЯВА

понеделник, 13 Юни 2011  81
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост № 299/19.12.2002 г.), представляващ обособена част от 57 кв.м., находяща се на първи етаж от триетажна комплексно - административна масивна сграда с. Ерма река

ОБЯВА

петък, 27 Май 2011  81
Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение от 37 кв.м., находящо се в метален павилион на ул. “Васил Левски”, с. Старцево

ОБЯВА

четвъртък, 05 Май 2011  92
Публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ обособена част - втори етаж от 201,45 кв.м., ведно с тераса с площ 27 кв.м., застроена площ на втори етаж 228,45 кв.м., ведно с идеални части от отстъпеното право на строеж от двуетажна масивна сграда “Детска градина” – западно крило

Актуално
Предстоящи събития