A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 23 Юли 2009  28

Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 25.08.2009 г. в залата на Общински съвет – Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград, за който е изготвен проект за преустройство предвиждащ обособяване на тридесет и пет части за мазета. Продажбата ще се извърши по обособени части, съгласно проекта за преустройство на избения етаж, както следва:
1.МАЗЕ №3 с брутна площ 10,26 кв.м., от тях нетна площ на мазето 6,99 кв.м., ведно с 3,18 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 665,00 лв. Депозит за участие – 167,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 09,00 часа
2.МАЗЕ №6 с брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ на мазето 5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 359,00 лв. Депозит за участие – 136,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 09,20 часа
3.МАЗЕ №7 с брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ на мазето 5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 359,00 лв. Депозит за участие – 136,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 09,40 часа
4.МАЗЕ №8 с брутна площ 9,10 кв.м., от тях нетна площ на мазето 6,20 кв.м., ведно с 2,82 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 476,00 лв. Депозит за участие – 148,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 10,00 часа
5.МАЗЕ №9 с брутна площ 9,10 кв.м., от тях нетна площ на мазето 6,20 кв.м., ведно с 2,82 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 476,00 лв. Депозит за участие – 148,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 10,20 часа
6.МАЗЕ №10 с брутна площ 8,81 кв.м. от тях нетна площ на мазето 6,00 кв.м., ведно с 2,73 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 431,00 лв. Депозит за участие – 144,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 10,40 часа
7.МАЗЕ №16 с брутна площ 10,57 кв.м. от тях нетна площ на мазето 7,20 кв.м., ведно с 3,28 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 719,00 лв. Депозит за участие – 172,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 11,00 часа
8.МАЗЕ №17 с брутна площ 12,16 кв.м. от тях нетна площ на мазето 8,28 кв.м., ведно с 3,77 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 980,00 лв. Депозит за участие – 198,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 11,20 часа
9.МАЗЕ №18 с брутна площ 12,16 кв.м. от тях нетна площ на мазето 8,28 кв.м., ведно с 3,77 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 980,00 лв. Депозит за участие – 198,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 11,40 часа
10.МАЗЕ №19 с брутна площ 10,47 кв.м. от тях нетна площ на мазето 7,13 кв.м., ведно с 3,25 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 701,00 лв.
Депозит за участие –171,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 13,00 часа
11.МАЗЕ №20 с брутна площ 10,47 кв.м. от тях нетна площ на мазето 7,13 кв.м., ведно с 3,25 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 701,00 лв.
Депозит за участие – 171,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 13,20 часа
12.МАЗЕ №23 с брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 413,00 лв. Депозит за участие – 142,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 13,40 часа
13.МАЗЕ №24 с брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 413,00 лв. Депозит за участие – 142,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 14,00 часа
14.МАЗЕ №25 с брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 413,00 лв. Депозит за участие – 142,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 14,20 часа
15.МАЗЕ №26 с брутна площ 8,73 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,95 кв.м., ведно с 2,71 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 422,00 лв. Депозит за участие – 143,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г.от 14,40 часа
16.МАЗЕ №27 с брутна площ 8,73 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,95 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 422,00 лв. Депозит за участие – 143,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 15,00 часа
17.МАЗЕ №28 с брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 206,00 лв. Депозит за участие – 121,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 15,20 часа
18.МАЗЕ №29 с брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 206,00 лв. Депозит за участие – 121,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 15,40 часа
19.МАЗЕ №30 с брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 206,00 лв. Депозит за участие – 121,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 16,00 часа
20.МАЗЕ №31 с брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 224,00 лв. Депозит за участие – 123,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 16,20 часа
21.МАЗЕ №32 с брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 224,00 лв. Депозит за участие – 123,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 16,40 часа
22.МАЗЕ №33 с брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 224,00 лв. Депозит за участие – 123,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 17,00 часа
23.МАЗЕ №34 с брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ на мазето 5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1 224,00 лв. Депозит за участие – 123,00 лв.
Търгът ще се проведе на 25.08.2009 г. от 17,20 часа

Първоначалните цени са без включен ДДС.Срок за закупуване на тръжна документация /в размер на 50,00 лв., без ДДС/ и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 24.08.2009 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Депозитът е вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 24.08.2009 г.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация – Златоград.
За допълнителна информация на телефони 03071/25-51 – вътрешни 44, 26 и 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития