A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 23 Юли 2009  75

Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 27.08.2009 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на община Златоград, както следва:
Лек автомобил марка “КРАЙСЛЕР”, модел “ВОАЯДЖЕР”, рама IC4GHN5K4RU508282, рег. № СМ 8694 АС, година на производство 1994 г., с дата на промяна на регистрация 08.06.2004 г., в добро техническо състояние, с първоначална продажна цена 2 000, 00 лв. (две хиляди лева).
Депозит за участие в търга - 200,00 лв. (двеста лева).
Оглед на автомобила може да се извършва всеки работен ден от 10,00 до 17,30 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка.
Тръжната документация може да се получава в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, до 17,30 часа на 26.08.2009 г. Цената на тръжната документация е петдесет лева, без включен ДДС. Същата се заплаща в касовия салон на центъра.
Заявленията за участие в търга се подават в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, до 17,30 часа на 26.08.2009 г.
За допълнителна информация на телефон 03071/2551, 4430 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития