A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 27 Ноември 2008  27


Общинска администрация - Златоград уведомява, че на  03.12.2008 г. и 04.12.2008г. в залата на Общински съвет - Златоград ще се проведат търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост № 544/17.09.2008 г.) - Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. "Рожен", УПИ VІ - жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград, за който е изготвен проект за преустройство предвиждащ обособяване на тридесет и пет части за мазета. Продажбата да се извърши по обособени части съгласно проекта за преустройство на избения етаж, както следва:


            1. МАЗЕ № 1 с  брутна площ 10,26 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  6,99 кв.м., ведно с 3,18 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1850,00 лв.


            Депозит за участие - 185,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 09,00 часа


            2. МАЗЕ № 2 с  брутна площ 10,26 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  6,99 кв.м., ведно с 3,18 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1850,00 лв.          Депозит за участие - 185,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 09,20 часа


            3.МАЗЕ№ 3 с  брутна площ 10,26 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  6,99 кв.м., ведно с 3,18 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1850,00 лв.          Депозит за участие - 185,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 09,40 часа


4. МАЗЕ № 4 с  брутна площ 8,59 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  5,85 кв.м., ведно с 2,66 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1550,00 лв.          Депозит за участие - 155,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 10,00 часа


5. МАЗЕ № 5 с  брутна площ 8,12 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  5,53 кв.м., ведно с 2.52 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1470,00 лв.          Депозит за участие - 147,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 10,20 часа


            6. МАЗЕ № 6 с  брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1510,00 лв.          Депозит за участие - 151,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 10,40 часа


7. МАЗЕ № 7 с  брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1510,00 лв.          Депозит за участие - 151,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 11,00 часа


8. МАЗЕ № 8 с  брутна площ 9,10 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  6,20 кв.м., ведно с 2,82 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1640,00 лв.          Депозит за участие - 164,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 11,20 часа


9. МАЗЕ № 9 с  брутна площ 9,10 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  6,20 кв.м., ведно с 2,82 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1640,00 лв.          Депозит за участие - 164,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 11,40 часа


10. МАЗЕ № 10 с  брутна площ 8,81 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  6,00 кв.м., ведно с 2,73 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1590,00 лв.          Депозит за участие - 159,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 13,00 часа


            11. МАЗЕ № 11 с  брутна площ 10,83 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,38 кв.м., ведно с 3,36 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1950,00 лв.          Депозит за участие - 195,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 13,20 часа


12. МАЗЕ № 12 с  брутна площ 10,83 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,38 кв.м., ведно с 3.36 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1950,00 лв.          Депозит за участие - 195,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 13,40 часа


            13. МАЗЕ № 13 с  брутна площ 10,83 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,38 кв.м., ведно с 3,36 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1950,00 лв.          Депозит за участие - 195,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 14,00 часа


            14. МАЗЕ № 14 с  брутна площ 10,83 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,38 кв.м., ведно с 3,36 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1950,00 лв.          Депозит за участие - 195,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 14,20 часа


            15. МАЗЕ № 15с  брутна площ 10,57 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,20 кв.м., ведно с 3,28 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1910,00 лв.          Депозит за участие - 191,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 14,40 часа


            16. МАЗЕ № 16 с  брутна площ 10,57 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,20 кв.м., ведно с 3,28 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1910,00 лв.          Депозит за участие - 191,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 15,00 часа


            17. МАЗЕ № 17 с  брутна площ 12,16 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  8,28 кв.м., ведно с 3,77 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 2200,00 лв.          Депозит за участие - 220,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 15,20 часа


            18. МАЗЕ № 18 с  брутна площ 12,16 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  8,28 кв.м., ведно с 3,77 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 2200,00 лв.          Депозит за участие - 220,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 15,40 часа


19. МАЗЕ № 19 с  брутна площ 10,47 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,13 кв.м., ведно с 3,25 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на1890.00 лв. 


            Депозит за участие -189,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 16,00 часа


            20. МАЗЕ № 20 с  брутна площ 10,47 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,13 кв.м., ведно с 3,25 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1890.00 лв. 


            Депозит за участие - 189,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 16,20 часа


            21. МАЗЕ № 21 с  брутна площ 7,49 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,10 кв.м., ведно с 2,32 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1350.00 лв. 


            Депозит за участие - 135,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 16,40 часа


            22. МАЗЕ № 22 с  брутна площ 10,57 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,20 кв.м., ведно с 3.28 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1910.00 лв. 


            Депозит за участие - 191,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 03.12.2008 г. от 17,00 часа


            23. МАЗЕ № 23 с  брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1570.00 лв.       


            Депозит за участие - 157,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 09,00 часа


            24. МАЗЕ № 24 с  брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1570.00 лв.       


            Депозит за участие - 157,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 09,20 часа


            25. МАЗЕ № 25 с  брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1570.00 лв.       


            Депозит за участие - 157,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 09,40 часа


            26. МАЗЕ № 26 с  брутна площ 8,73 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,95 кв.м., ведно с 2,71 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1580.00 лв.       


            Депозит за участие - 158,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 10,00 часа


            27.МАЗЕ № 27 с  брутна площ 8,73 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,95 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1580.00 лв.       


            Депозит за участие - 158,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 10,20 часа


            28. МАЗЕ № 28 с  брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1340.00 лв.       


            Депозит за участие - 134,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 10,40 часа


            29. МАЗЕ № 29 с  брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1340.00 лв.       


            Депозит за участие - 134,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 11,00 часа


            30. МАЗЕ № 30 с  брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1340.00 лв.       


            Депозит за участие - 134,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 11,20 часа


            31. МАЗЕ № 31 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1360.00 лв.       


            Депозит за участие - 136,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 11,40 часа


            32. МАЗЕ № 32 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1360.00 лв.       


            Депозит за участие - 136,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 13,00 часа


            33. МАЗЕ № 33 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1360.00 лв.       


            Депозит за участие - 136,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 13,20 часа


            34. МАЗЕ № 34 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1360.00 лв.       


            Депозит за участие - 136,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 13,40 часа


            35. МАЗЕ № 35 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, първоначална цена на 1360.00 лв.       


            Депозит за участие - 136,00 лв.


            Търгът ще се проведе на 04.12.2008 г. от 14,00 часа


            В първоначалната цена не е включен ДДС.


            Депозитът е вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация - Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1 до 17,30 часа на 02.12.2008 г.


            Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявленията за участие до 17,30 часа на 02.12.2008 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов"№ 1.


            Оглед на обектите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на търга с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел "АПИО, ОП, СД и ОС" в Общинска администрация - гр. Златоград.


         За допълнителна информация на телефон 03071 /25-51 - вътрешни 44, 26 - отдел "Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост".


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития