A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 01 Юли 2013  91

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 07.08.2013 г. в залата на общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот (Акт за частна общинска собственост №544/17.09.2008 г.) – Бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”, УПИ VІ – жилищен блок, кв. 84 А по ПУП на гр. Златоград, за който е изготвен проект за преустройство предвиждащ обособяване на тридесет и пет части за мазета. Продажбата ще се извърши по обособени части, съгласно проекта за преустройство на избения етаж, както следва:

1. МАЗЕ № 3 с  брутна площ 10,26 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  6,99 кв.м., ведно с 3,18 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 231,41 лева;

Депозит за участие – 124,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 09,00 часа

2. МАЗЕ № 6 с  брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето 5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 004,15 лева;      Депозит за участие – 101,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 09,20 часа

3. МАЗЕ № 7 с  брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 004,15 лева;      Депозит за участие – 101,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 09,40 часа

            4. МАЗЕ № 8 с  брутна площ 9,10 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  6,20 кв.м., ведно с 2,82 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 092,24 лева;

Депозит за участие – 110,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 10,00 часа

            5. МАЗЕ № 9 с  брутна площ 9,10 кв.м., от тях нетна площ  на мазето  6,20 кв.м., ведно с 2,82 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 092,24 лева;

Депозит за участие – 110,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 10,20 часа

            6. МАЗЕ № 10 с  брутна площ 8,81 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  6,00 кв.м., ведно с 2,73 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 057,00 лева;

Депозит за участие – 106,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 10,40 часа

7. МАЗЕ № 16 с  брутна площ 10,57 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,20 кв.м., ведно с 3,28 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 268,40 лева;

Депозит за участие – 127,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 11,00 часа

8. МАЗЕ № 17 с  брутна площ 12,16 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  8,28 кв.м., ведно с 3,77 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 458,66 лева;

Депозит за участие – 146,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 11,20 часа

9. МАЗЕ № 18 с  брутна площ 12,16 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  8,28 кв.м., ведно с 3,77 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 458,66 лева;

Депозит за участие – 146,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 11,40 часа

10. МАЗЕ № 19 с  брутна площ 10,47 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,13 кв.м., ведно с 3,25 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 256,07 лева;

Депозит за участие –126,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 13,00 часа

11. МАЗЕ № 20 с  брутна площ 10,47 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  7,13 кв.м., ведно с 3,25 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 256,07 лева;

Депозит за участие – 126,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 13,20 часа

12. МАЗЕ № 23 с  брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 046,43 лева;

Депозит за участие – 105,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 13,40 часа

13. МАЗЕ № 24 с  брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 046,43 лева;

Депозит за участие – 105,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 14,00 часа

14. МАЗЕ № 25 с  брутна площ 8,72 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,94 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 046,43 лева;

Депозит за участие – 105,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 14,20 часа

15. МАЗЕ № 26 с  брутна площ 8,73 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,95 кв.м., ведно с 2,71% идеални части от общите части /коридори/,с първоначална цена 1 048,19 лева;       Депозит за участие – 105,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 14,40 часа

16. МАЗЕ № 27 с  брутна площ 8,73 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,95 кв.м., ведно с 2,70 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 1 048,19 лева;

Депозит за участие – 105,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 15,00 часа

17. МАЗЕ № 28 с  брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 887,88 лева;

Депозит за участие – 89,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 15,20 часа

18. МАЗЕ № 29 с  брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 887,88 лева;

Депозит за участие – 89,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 15,40 часа

19. МАЗЕ № 30 с  брутна площ 7,40 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,04 кв.м., ведно с 2,29 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 887,88 лева;

Депозит за участие – 89,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 16,00 часа

20. МАЗЕ № 31 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 901,98 лева;

Депозит за участие – 91,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 16,20 часа

21. МАЗЕ № 32 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето 5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 901,98 лева;

Депозит за участие – 91,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 16,40 часа

22. МАЗЕ № 33 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 901,98 лева;         Депозит за участие – 91,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 17,00 часа

23. МАЗЕ № 34 с  брутна площ 7,52 кв.м. от тях нетна площ  на мазето  5,12 кв.м., ведно с 2,33 % идеални части от общите части /коридори/, с първоначална цена 901,98 лева.

Депозит за участие – 91,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.08.2013 г. от 17,20 часа

Първоначалните цени са без включен ДДС.

Срок за закупуване на тръжна документация /в размер на 50,00 лв., без ДДС/ и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 06.08.2013 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Депозитът е вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 06.08.2013 г.

Оглед на обектите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития