A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявиЗАПОВЕД

петък, 10 Юли 2015  77
Във връзка със Заповед № 241/04.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1039/28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ от 33,00 кв. м. на партерен етаж от осеметажна сграда на Общинска администрация...

ЗАПОВЕД

петък, 10 Юли 2015  87
Във връзка със Заповед № 242/04.06.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 1035/28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се на I-ви етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”...

ЗАПОВЕД

петък, 03 Юли 2015  93
Във връзка със Заповед №180/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 984/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните лекарски кабинети: неврологичен кабинет №11 с площ 12,66 кв.м...

ЗАПОВЕД

петък, 03 Юли 2015  85
Във връзка със Заповед №179/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 980/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 1/4 от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника”...

ЗАПОВЕД

петък, 03 Юли 2015  81
Във връзка със Заповед №178/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 981/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 1/4 от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  86
Въз основа на влязло в законна сила решение № Е 1062/26.05.2015 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията, виза за проектиране от 02.04.2015 г. на главен архитект на Община Златоград, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  95
Във връзка със Заповед №177/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 985/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 4 с площ 17,00 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  79
Във връзка със Заповед №176/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 979/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 12 с площ 12,66 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  76
Във връзка със Заповед №175/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 983/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 3 с площ 19,03 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  88
Във връзка със Заповед №174/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 982/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 1 с площ 17,12 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 26 Юни 2015  79
Във връзка със Заповед №173/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 978/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 1...

ЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  85
Във връзка със Заповед №172/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 977/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет ПИМП № 4 с площ 12,66 кв.м.; 1/2 от манипулационна с площ 6,33 кв.м...

ЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  98
Във връзка със Заповед №171/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 976/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет ПИМП № 3 с площ 12,66 кв.м.; 1/2 от манипулационна с площ 6,33 кв.м. и 1/4 от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  83
Във връзка със Заповед №170/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 975/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижими имоти: лекарски кабинет № 2 с площ 25,33 кв. м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника” ...

ЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  80
Във връзка със Заповед №169/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 974/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижими имоти: лекарски кабинет № 5 и манипулационна с обща площ 25,32 кв. м...

ЗАПОВЕД

петък, 19 Юни 2015  90
ъв връзка със Заповед №168/28.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № E 973/25.03.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижими имоти: лекарските кабинети № 5 и № 6 с обща площ 25,33 кв. м., находящи се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника”...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 12 Юни 2015  71
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учредяване право на преминаване през частни земеделски и горски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 12 Юни 2015  94
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учредяване право на преминаване през частни земеделски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград”...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 12 Юни 2015  116
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учредяване право на преминаване през частни земеделски и горски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”...

ОБЯВА

вторник, 26 Май 2015  94
Община Златоград съобщава за инвестиционни намерения за Изготвяне на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.18.98...

ОБЯВА

вторник, 26 Май 2015  86
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 1034 от 28.04.2015 г. на Общински съвет Златоград е одобрен ПУП-ПР в обхват на: 1) Улица „Виктор Юго”...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 21 Май 2015  81
Във връзка със Заповед № 146/16.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 939/12.02.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на металния павилион с площ 10,40 кв.м.

ЗАПОВЕД

четвъртък, 21 Май 2015  82
Във връзка със Заповед № 145/16.04.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 938/12.02.2015 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг...

ЗАПОВЕД

сряда, 29 Април 2015  83
Заповед относно: ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ за изграждане на рампа за инвалиди със застроена площ 12 кв.м. (8м./1,50м.) към офис № 7 (към входа на съществуваща аптека) от западната страна на обект „Административна сграда – Стария съвет”

ЗАПОВЕД

четвъртък, 09 Април 2015  91
Във връзка със Заповед № 81/04.03.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 872/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част със самостоятелен вход и с обща полезна площ от 173 кв. м...

ОБЯВА

четвъртък, 12 Март 2015  78
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 15.04.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот: помещение с обща площ от 14 кв.м. на приземен етаж в сграда “Плувен басейн”

ОБЯВА

четвъртък, 12 Март 2015  77
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 16.04.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на металния павилион с площ 10,40 кв.м.

ОБЯВА

четвъртък, 05 Март 2015  84
Обява за инвестиционно намерение: "Одобряване нa ПУП-ПЗ и ПП за имот с идентификатор 31111.5.133, промяна на предназначението на земеделска земя, изграждане на сграда за обитаване и сграда за отглеждане на животни"

ОБЯВА

четвъртък, 05 Март 2015  86
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 02.04.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински недвижим имот...

ОБЯВА

петък, 27 Февруари 2015  86
На основание чл. 15 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Златоград съобщава за взето Решение № СМ-01-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми за "Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград"

ОБЯВА

петък, 27 Февруари 2015  95
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД СЪОБЩАВА за инвестиционно намерение „Реконструкция на път III-867 „Мадан-Златоград-Бенковски ” в три обособени участъка

ЗАПОВЕД

вторник, 24 Февруари 2015  82
Във връзка със Заповед № 11/07.01.2015 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 873/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

петък, 13 Февруари 2015  83
Във връзка със Заповед № 589/29.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 875/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.25.159 по КК на гр. Златоград с обща площ 355 кв.м.

ЗАПОВЕД

петък, 06 Февруари 2015  75
Във връзка със Заповед № 590/29.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в сила решение № E 880/26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 22 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 31111.34.932...

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 02 Февруари 2015  81
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с изготвено, след Решение №Е 856 от 29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград, предложение за промяна на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР) за ул. „Арда” в гр.Златоград, за намаляване на ширината и от 6 метра

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 02 Февруари 2015  83
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с изготвено, след Решение №Е 856 от 29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград, предложение за промяна на Подробен устройствен план-План за регулация (ПУП-ПР) за ул. „Арда”

ОБЯВА

четвъртък, 29 Януари 2015  71
Обява за инвестиционно намерение: „Реконструкция на бул. „България” в участъка от о.т. 406 до о.т. 813, включително изграждане на кръгово кръстовище и паркинг, гр. Златоград”

ОБЯВА

сряда, 28 Януари 2015  85
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Е 922 от 21.01.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план...

ОБЯВА

понеделник, 26 Януари 2015  83
Община Златоград Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява: С решение № Е 876 от 26.11.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план...

ОБЯВА

понеделник, 26 Януари 2015  91
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява...

ЗАПОВЕД

четвъртък, 22 Януари 2015  78
Във връзка със Заповед № 268/04.08.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за определяне на спечелилия на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство)...

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 15 Януари 2015  76
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учередяване право на преминаване през частни земеделски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград – “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа...

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 15 Януари 2015  98
Община Златоград, Област Смолян, във връзка с учередяване право на преминаване през частни земеделски имоти в землище Златоград, на линеен обект от техническата инфраструктура на Община Златоград - “Интегрирано използване на термо - минералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река-Елидже”, подобект “Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа...

ЗАПОВЕД

вторник, 13 Януари 2015  78
Във връзка със Заповед № 547/02.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на решение № E 851/29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение от 49 кв.м...

ЗАПОВЕД

вторник, 13 Януари 2015  79
Във връзка със Заповед № 557/09.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

вторник, 13 Януари 2015  86
Във връзка със Заповед № 560/09.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ЗАПОВЕД

вторник, 13 Януари 2015  84
Във връзка със Заповед № 558/09.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № Е 830/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот...

ОБЯВА

петък, 09 Януари 2015  73
Днес 09.01.2015 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...

ОБЯВА

сряда, 07 Януари 2015  84
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение № Е 899 от 22.12.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват на имот № 010010 в землище на с.Долен...

ОБЯВА

сряда, 07 Януари 2015  81
Община Златоград информира за постъпило писмено уведомление до Кмета на Община Златоград, за открита процедура по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно намерение на „ТЕЛЕНОР България” за строителство на...

Актуално
Предстоящи събития