A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 18 Януари 2016  79

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява:
С решение № Ж 70 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с проектен № 008018, в землище на с.Страшимир с ЕКАТТЕ 69759 и е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ.
Инвестиционните намерения на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД са свързани с изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и други съоръжения на техническата инфраструктура към него за обект “Базова станция № 3440”.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на официалната интернет страница на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития