A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 18 Януари 2016  73

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява:
С решение № Ж 66 от 29.12.2015 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот № 003192 (местност “Ливадие”, землище на с.Старцево) – земеделска земя и е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ.
Инвестиционните намерения на Възложителят - госпожа Кичукова, са свързани със смяна предназначението на имот № 003193 – от земеделски имот за неземеделски нужди – парцел за жилищно строителство с обществено обслужващи функции.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на официалната интернет страница на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития