A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 28 Юли 2015  95

П Р О Т О К О Л

по чл. 37и, ал. 6 и ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Протокол №1/23.07.2015г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития