A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СпортСпортна база на територията на Община Златоград:

 1. Стадион „Златоград”;
 2. Зала за спорт на закрито при стадион „Златоград”;
 3. Плувен басейн при ОУ „Васил Левски” град Златоград;
 4. Физкултурен салон в ОУ „Васил Левски” град Златоград;
 5. Физкултурен салон в СУ „Св. Княз Борис І” с. Старцево;
 6. Физкултурен салон в СУ „Антим І” град Златоград;
 7. Фитнес зала в СУ „Антим І” град Златоград;
 8. Многофункционална спортна площадка град Златоград;
 9. Многофункционална спортна площадка в с. Старцево
 10. Многофункционална спортна площадка с. Долен;
 11. Спортна площадка „Червено игрище”.

1. Стадион „Златоград” се експлоатира целогодишно от много жители и гости на Община Златоград. Пълноценно водят занимания и тренировъчно-състезателен процес децата и младежите от футболните клубове на Златоград, както и другите клубове в града. Лекоатлетическата писта предлага добри условия за спортуване на всички жители и гости на града ни. Футболният терен предлага добри условия за подготовка, провеждане на официални футболни срещи и тренировъчен процес. Стадионът в Златоград е едно от най-посещаваните места в града, като освен за спорт се използва и като място за отдих от много родители и деца.

2. Зала за спорт на закрито на стадион „Златоград” – използва се за провеждане на тренировки по борба, бокс, йога, тенис на маса и физическа подготовка. Спортното оборудване в залата се състои от тепих за борба, тенис маса и фитнес уреди за физически упражнения и силова подготовка.

3. Плувен басейн в ОУ „Васил Левски” гр. Златоград – Басен с размери 12, 5 м./25 м., със стартови блокчета и пет коридора. Басейнът редовно посреща групи от деца и ученици, както и граждани, желаещи да плуват. Провеждат се редица състезания на общинско и областно ниво, като интерес за участие има от страна на различни плувни клубове.

4. Физкултурен салон в ОУ „Васил Левски” гр. Златоград - Салонът се използва редовно, както за учебен процес, така и от граждани,  желаещи да спортуват, по определен график, съгласуван с Директора на училището. Баскетболният отбор от Златоград също използва залата за тренировъчно-състезателна дейност. Физкултурният салон е домакин на редица състезания и турнири, както на общинско и областно, така и на национално ниво. Обектът предоставя много добри условия за спортуване и физическо развитие на учениците и гражданите от Община Златоград.

5. Физкултурен салон в СУ „Св. Княз Борис І” с. Старцево – салонът е на два етажа, като на първия са разположени фитнес уреди и тенис маси , а на втория е залата за баскетбол. Салонът се използва редовно, както за учебен процес, така и от граждани,  желаещи да спортуват, по определен график, съгласуван с Директора на училището.

6. Физкултурен салон в СУ „Антим І” град Златоград – салонът в училището е в добро функционално състояние, протича нормален учебен процес, а също така често се използва за тренировки от спортните клубове в Златоград и гражданите.
7. Фитнес зала в СУ „Антим І” град Златоград – залата се експлоатира целогодишно от много младежи в Община Златоград. Условията, които предоставя обекта са много добри, поради което той се явява атрактивен за младите хора и подрастващите.

8. Многофункционална спортна площадка град Златоград - използва се от всички желаещи да спортуват жители и гости на града. Предоставя възможност за практикуване на футбол и тенис на корт.

9. Многофункционална спортна площадка в с. Старцево - площадката в село Старцево е в добро функционално състояние, с възможност за практикуване на футбол, баскетбол и хандбал. Редовно се ползва, както от учениците в СУ „Св. Княз Борис I“, така също и от младежите в населеното място. Спортната площадка привлича интереса на подрастващите в селото, които редовно я използват, като по този начин получават възможност за активно спортуване и здравословен начин на живот.

10. Многофункционална спортна площадка село Долен – площадката в село Долен е в добро функционално състояние, с възможност за практикуване на футбол, баскетбол и хандбал. Редовно се ползва, както от учениците в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, така също и от младежите в населеното място. Спортната площадка привлича интереса на подрастващите в селото, които редовно я използват, като по този начин получават възможност за активно спортуване и здравословен начин на живот.

11. Спортна площадка „Червено игрище” – площадката е в добро функционално състояние, с възможност за практикуване на баскетбол, волейбол и тенис на корт. Спортната площадка привлича интереса на подрастващите в града, които редовно я използват, като по този начин получават възможност за активно спортуване и здравословен начин на живот.

"Един момент от живота на ангелите"

 

Репортаж за спорта в Златоград

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития