A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗдравеопазванеЗдравното обслужване се осъществява в следните здравни заведения:


ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ЗАБЕЛЕЖКА

1.

"Медицински център І" гр. Златоград

Обслужва Общините Златоград и Неделино и част от Кирково

2.

Самостоятелни лекарски и стоматологични практики

Златоград, Старцево, Долен, Ерма река

3.

Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.д-р Асен Шопов"

Обслужва Общините Златоград и Неделино и част от Кирково

4.

Филиал за спешна медицинска помощ - Златоград

Обслужва Общините Златоград и Неделино и част от Кирково

 

Доболничната помощ се финансира от Регионалната здравно-осигурителна каса. Тя бива първична и специализирана. Първичната се осъществява от семейните лекари , а специализираната от "Медицински център Златоград" ООД.
Болничната помощ продължава да се осъществява в търговското дружество с изцяло общинско участие МБАЛ "Проф. Д-р Асен Шопов" ЕООД. Проведена е успешна акредитация. Финансирането се осъществява, чрез договаряне на клиничните пътеки с РЗОК. В здравното заведение се изгражда вътрешна информационна компютъризирана система и за подобряване на диагностиката е  закупена специализирана техника - апарат Доплер и скенер.
В системата на общинското здравеопазване освен МБАЛ "Проф. Д-р Асен Шопов" ЕООД са детска ясла "Мир" и медицинските специалисти към здравните кабинети в училища и детски градини.

 

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития