A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Електронно подаване на информация в модул „Туристически данни” 

Община Златоград сключи договор за внедряване на Програмен продукт с платформа за електронно подаване на инфомация – модул „Туристически данни”. През 2017 г. Община Златоград ще предоставя възможност на всички хотелиери да подават електронно Декларации за туристически данък (по чл.116 от Закона за туризма).

Продуктът е уеб базирано приложение, съвместимо с всички съвременни браузъри. Публичният интерфейс ще бъде вграден в официалната уеб страница на Общината като достъпът на всички потребители ще се осъществява по криптиран защитен канал чрез електронен подпис.

С това Община Златоград осигурява на гражданите и бизнеса качествено административно обслужване по електронен път по всяко време, на всяко място, чрез алтернативни канали за достъп и участва в изграждането на електронно правителство в България.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За общината
География Социална сфера История и култура Туризъм и спорт Икономика Транспорт Почетни граждани Кметове на общината Побратимени градове Населени места
Предстоящи събития