A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СъобщенияСЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 13 Април 2020  15
Уважаеми жители на Община Златоград, С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси за 2020г., по видове, както следва: Данък недвижими имоти - заплаща се на две

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 27 Февруари 2020  154
Нови образци на данъчни декларации по ЗМДТ, в сила от 01.01.2020 г./ обнародвани в ДВ, бр. 101/27.12.2019 г. /: · Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху

Стартира заплащането на местни данъци и такси за 2020 г.

четвъртък, 06 Февруари 2020  311
Уважаеми жители на Община Златоград, От днес стартира заплащането на местните данъци и такси за 2020 г. С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

Архив

Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития