A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СъобщенияСтартира заплащането на местните данъци и такси за 2024 г.

четвъртък, 25 Януари 2024  30
 Стартира кампанията по събиране на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 г. Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса

Стартира кампанията по събиране на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2023 г.

петък, 10 Февруари 2023  110
От 08.02.2023 г. стартира кампанията по събиране на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, както и данък върху превозните средства и туристически данък за 2023 г. Сроковете за плащане на

Стартира заплащането на местни данъци и такси за 2021 г.

четвъртък, 04 Февруари 2021  188
Уважаеми жители на Община Златоград, От 08 .02.2021г. стартира заплащането на местните данъци и такси за 2021 г. С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 13 Април 2020  212
Уважаеми жители на Община Златоград, С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси за 2020г., по видове, както следва: Данък недвижими имоти - заплаща се на две

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 27 Февруари 2020  291
Нови образци на данъчни декларации по ЗМДТ, в сила от 01.01.2020 г./ обнародвани в ДВ, бр. 101/27.12.2019 г. /: · Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху

Стартира заплащането на местни данъци и такси за 2020 г.

четвъртък, 06 Февруари 2020  464
Уважаеми жители на Община Златоград, От днес стартира заплащането на местните данъци и такси за 2020 г. С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

Архив

Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития