A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира заплащането на местните данъци и такси за 2024 г.четвъртък, 25 Януари 2024  21

 Стартира кампанията по събиране на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 г.

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци за 2024 г. са, както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2024 г.

Срок за плащане – на две вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2024 г.

Втора вноска – до 31.10.2024 г.

На предплатилите целия размер на данък недвижими имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства до 30.04.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2024 г.

Патентния данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 31.01.2024 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2024 г.

За третото тримесечие – до 31.07.2024 г.;

За четвъртото тримесечие – до 31.10.2024 г.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2024 г.

Срок за внасяне – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез пос – терминално устройство на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” № 1, Център за административно обслужване - партерния етаж;
  • По банков път – по следната банкова сметка на Община Златоград:

IBAN: BG48IABG74918400867301
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград

Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък)
Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък)

  • Чрез касите на „Изипей” АД в страната и по интернет чрез еPay.bg
  • Чрез касите на „Български пощи” АД.
  • Чрез касите на Банка ДСК.

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Центъра за административно обслужване – гр.Златоград, на телефон 0897 000 762 и на интернет страницата на Община Златоград – www.zlatograd.bg.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития