A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Управление на отпадъците
вторник, 02 Май 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 04 Януари 2023


сряда, 12 Октомври 2022


сряда, 07 Декември 2022


сряда, 07 Декември 2022


сряда, 07 Декември 2022


сряда, 07 Декември 2022


сряда, 07 Декември 2022


сряда, 07 Декември 2022


сряда, 07 Декември 2022


сряда, 07 Декември 2022


сряда, 07 Декември 2022


понеделник, 29 Ноември 2021


сряда, 27 Октомври 2021


сряда, 27 Октомври 2021


сряда, 27 Октомври 2021


сряда, 13 Октомври 2021


сряда, 13 Октомври 2021


сряда, 13 Октомври 2021


сряда, 13 Октомври 2021


вторник, 06 Юли 2021


сряда, 02 Декември 2020


Дейности
Бюджет и финанси Местни данъци и такси Устройство на територията Общинска собственост Проекти и програми Екология
Предстоящи събития