A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметове и кметски наместници мандат 2019 - 2023г.1.  Румен Василев Биндев - кмет на село Старцево
Лични данни:

 

Име:

Румен Василев Биндев

Адрес:

с. Старцево, ул. „Васил Левски”  № 43

Телефон за връзка:

03073/21-20, 0897000763, 0885252872

Дата на раждане

05.06.1964 година, с. Старцево

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2019 – 2023 г.– Кмет на с. Старцево, втори мандат

От месец/ година

2015 - 2019 г. -   Кмет на с. Старцево, първи мандат

От месец/ година - до месец/ год.

 - 1987г. - 2015г. – Общинска администрация златоград, кметство село Старцево – административна дейност, Секретар на кметство, организатор ОН, специалист и старши специалист АОН

От месец/ година - до месец/ год.

1985г. – 1985г. ДПП „Свобода-97” гр. Златоград – техническа поддръжка на машини и съоръжения

От месец/ година - до месец/ год.

1984г. – 1985 г. – „Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград – поддръжка на ел. техника

Първа месторабота:

1984г. – 1985 г. – „Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование – ОУ „Георги Димитров”, с. Старцево – 1971 г. – 1979 г.

 

Средно образование – ЕСПУ „Антим І”, гр. Златоград – 1979 г. – 1982 г.

 

Полувисше образование –Колеж по икономика и управление, гр. Свищов, специалност – държавно управление и администрация 1985 г. – 1987 г.

 

Висше образование, придобита квалификационна степен-бакалавър, ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна. Професионална квалификация – публична администрация 2002 г. – 2007 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

 МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

 да


2. Емил Митков Профиров - кмет на село Ерма рекаЛични данни:

 

Име:

Емил Митков Профиров

Адрес:

с. Ерма река, ул. „Родопи” 4А

Телефон за връзка:

0893343747

 Дата на раждане

10.04.1961 г. с. Ерма река

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Ерма река,  първи мандат
2019 – 2023 г.

Първа месторабота

2001 – 2019 г. „Албатекс” ООД – ел. техник

1988 – 2000 г. „Горубсо Златоград” АД – ел. шлосер

1981 – 1988 г. „Минстрой” – оператор на пулт

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - ОУ „В. Левски” с. Ерма река

 

Средно образование – ТМТ „Христо Ботев” гр. Смолян

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да


3. Десислава Симова Топчиева - кмет на село Долен

Лични данни:

 

Име:

Десислава Симова Топчиева

Адрес:

С. Долен, ул. „Христо Ботев” № 87

Телефон за връзка:

0893 343 757

 Дата на раждане

24.10.1983 г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Долен, първи мандат
2019 – 2023 г.

От месец/ година

2010 – 2019 г. Специалист в Кметство с. Долен

От месец/ година

2002 - 2009 г. Оператор в шевното производство

Образование:

 

От година - до година

Основно образование: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен

 

Средно образование: ПГ „Христо Ботев” гр. Златоград

 

Висше образование: ВСУ „Черноризец Храбър”, филиал Смолян

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

4. Аспарух Тодоров Ангелов – кметски наместник на село Аламовци

Лични данни:

 

Име:

Аспарух Тодоров Ангелов

Адрес:

Село Аламовци

Телефон за връзка:

0885 636 690

 Дата на раждане

12.06.1963 г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Аламовци, втори мандат
2019 – 2023 г.

От месец/ година

Кмет на село Аламовци, първи мандат
2015 – 2019 г.

От месец/ година - до месец/год.

1996 г. – 2015 г. Комплекс „Амиго” гр. Златоград – управител

От месец/ година - до месец/ год.

1986 г. – 1996 г. „Градска търговия” гр. Златоград – барман, сервитьор

Първа месторабота

1984г. – 1986г. „Градска търговия” гр. Мадан

Образование:

 

От година - до година

1978г. – 1981г.  -  Средно образование:

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

5. Невен Ясенов Алендаров–кметски наместник на село Страшимир

Лични данни:

 

Име:

Невен Ясенов Алендаров

Адрес:

С. Страшимир

Телефон за връзка:

0888 589 319

 Дата на раждане

31.03.1965г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Страшимир, втори мандат
2019 – 2023 г.

От месец/ година

Кмет на село Страшимир, първи мандат
2015 – 2019 г.

От месец/ година

„Крис – МТ” гр. Мадан

Първа месторабота

1985 г. – „Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование: ОУ „Христо Ботев” с. Фабрика

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

6. Стефан Митков Николов - кметски наместник на село Пресока

Лични данни:

 

Име:

Стефан  Митков  Николов

Адрес:

Настоящ адрес: с. Пресока, постоянен адрес: гр. Златоград  ул. „Христо Ботев”  № 5

Телефон за връзка:

0887 98 12 24

 Дата на раждане

07.10.1963 г.,  гр. Златоград 

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Пресока,  шести мандат
2019 – 2023 г.

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  пети мандат
2015- 2019 г.

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  четвърти мандат
2011- 2015 г., Кметски наместник на с. Цацаровци, 2014 – 2015г.

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  трети мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, част втори  мандат
2007 – 2007 г.

 

От 2003г. до 2007 г. БКО „Пресока” – база за отдих

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота:

От 1984 до 1999 г. БКО „Пресока” – база за отдих

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  ОУ с. Старцево

 

Средно образование  -  СТПУ „Отдих и Туризъм”   гр. Смолян, 1993 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

7. Марияна Кирилова Керменова - кметски наместник на село Цацаровци

Лични данни:

 

Име:

Марияна Кирилова Керменова

Адрес:

Настоящ адрес: с. Страшимир, Община Златоград,
Постоянен адрес: гр. Златоград, ул. „Миньорска” №6, бл. 197

Телефон за връзка:

 0888589319

 Дата на раждане

18.11.1965г.,  гр. Мадан

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Цацаровци,  втори мандат
2019 – 2023 г.

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Цацаровци,  първи мандат
2015 – 2019 г.

От месец/ година -

Кметски наместник на село Страшимир 
2014 – 2015 г.

Първа месторабота

1984 г. „Горубсо” гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Фабрика

 

Средно професионално образование – СПТУ по текстил „Йорданка Николова” гр. Златоград, оператор в плетачното производство

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

неЛични данни:

 

8. Севдалин Минчев Хаджиев - кметски наместник на село Кушла

Лични данни:

 

Име:

Севдалин Минчев Хаджиев

Адрес:

Настоящ адрес: гр. Златоград, ул. „Янтра” №3

Телефон за връзка:

 0895 50 90 74

 Дата на раждане

21.06.1973 г.,  село Кушла

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Кушла, трети мандат
2019 – 2023 г.

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Кушла, втори мандат
2015 – 2019 г.

От месец/ година -

Кметски наместник на село Кушла, първи мандат
2014 – 2015 г.

Първа месторабота

1993 г. ЕТ „Бети – 58” гр. Златоград - геодезист

Образование:

 

От година - до година

Основно образование – гр. Златоград

 

Средно специално образование – Строителен техникум „Никола Вапцаров” гр. Смолян

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

даЛични данни:

 

 

АРХИВ:

Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития