A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметове и кметски наместници мандат 2011 - 2015г.1. Хари Емилов Торманов - кмет на село СтарцевоЛични данни:

 

Име:

Хари Емилов Торманов

Адрес:

с. Старцево, ул. “Хан Аспарух”  № 2

Телефон за връзка:

03073/21-20, 0897000763, 0883328306

Дата на раждане

25.03.1965 година, с. Старцево

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2011г. - 2015 г. -   Кмет на с. Старцево, първи мандат

От месец/ година - до месец/ год.

2011г. – „Родопа експерт”, гр. Мадан – експерт по безопасни и здравословни условия на труд

От месец/ година - до месец/ год.

2008г. – 2011г. – Служба „Трудова медицина”, гр. Смолян – експерт по безопасни и здравословни условия на труд

От месец/ година - до месец/ год.

2001г. – 2008г. – Общинска администрация Златоград, секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

От месец/ година - до месец/ год.

1993г. - 2000г. – СОУ „Св. Княз Борис I”, с. Старцево – педогически съветник

Първа месторабота:

1986- 1992г.  – Текстилен комбинат „Костадин Филипов”, гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование – ОУ „Георги Димитров”, с. Старцево – 1979г.

 

Средно образование – Текстилен техникум „Йорданка Николова”, гр. Златоград – 1983г.

 

Висше образование – Институт за учители по практика „Михаил Калинин”, гр. Сливен – 1995г.

 

Допълнителна квалификация – Институт за преквалификация на учители, гр. София – психология, групова работа с деца

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

 МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

 да

 

2. Зарко Христов Хаджиев - кмет на село Ерма рекаЛични данни:

 

Име:

Зарко Христов Хаджиев

Адрес:

с. Ерма река общ. Златоград

Телефон за връзка:

0887507335 сл. 03074/ 2320

 Дата на раждане

23.09.1962 г. с. Ерма река

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Ерма река,  трети мандат
2011 – 2015 г.

От месец/ година – до месец/ год.

Кмет на село Ерма река,  втори мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Ерма река,  първи мандат
2003 – 2007 г.

Първа месторабота

03.08. 1981 г. – 2003 г. „Горубсо” гр. Златоград  рудник „Ерма река” – началник смяна, началник участък и началник рудник

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - ОУ „В. Левски” с. Ерма река

 

Средно образование - Техникум  по минна промишленост „Васил Димитров” гр. Мадан 1981г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

3. Валентин Митков Караасенов - кмет на село ДоленЛични данни:

 

Име:

Валентин Митков Караасенов

Адрес:

с. Долен,  ул. ”Прогрес” № 17

Телефон за връзка:

0888589536 сл. тел.  03075/2320

 Дата на раждане

10.05.1964 г.,  гр. Златоград

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Долен,  втори мандат
2013 – 2015 г.

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Долен,  първи  мандат
2007 – 2011 г.

Първа месторабота

1987г. – БКС гр. Златоград
1991г. -  Пътно управление гр. Смолян

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Долен  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”

 

Средно образование - Строителен техникум „Н. Вапцаров” гр. Смолян,  1984 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

4. Митко Милков Баткаджов - кмет на село АламовциЛични данни:

 

Име:

Митко Милков Баткаджов

Адрес:

с. Аламовци ,  ул. ”Г. Бенковски”  № 20

Телефон за връзка:

0898798668, сл. тел. 41 - 40

 Дата на раждане

01. 01. 1961 г.,  с. Аламовци

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Аламовци, четвърти мандат
2011 – 2015 г.

От месец/ година - до месец/год.

Кмет на село Аламовци, трети мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Аламовци,  втори  мандат
2003 – 2007 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Аламовци,  първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота

От 1978г. до 1999г. Шофьор в ДАП Златоград

Образование:

 

От година - до година

От 1967 г. до 1975 г.  СОУ „Антим І”  гр. Златоград

 

Средно образование -  СПТУ  „Антон  Иванов” гр. Смолян, 1978 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да


5. Марияна Кирилова Керменова – кметски наместник на село СтрашимирЛични данни:

 

Име:

Марияна Кирилова Керменова

Адрес:

Настоящ адрес: с. Страшимир, Община Златоград, постоянен адрес: гр. Златоград, ул. „Миньорска” №6, бл. 197

Телефон за връзка:

 0888589319

 Дата на раждане

18.11.1965г.,  гр. Мадан

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Страшимир, 
2014 – 2015 г.

Първа месторабота

1984 г. „Горубсо” гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Фабрика

 

Средно професионално образование – СПТУ по текстил „Йорданка Николова” гр. Златоград, оператор в плетачното производство

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

не

  

6. Стефан Митков Николов - кметски наместник на село ПресокаЛични данни:

 

Име:

Стефан  Митков  Николов

Адрес:

Настоящ адрес: с. Пресока, постоянен адрес: гр. Златоград  ул. „Христо Ботев”  № 5

Телефон за връзка:

0887 98 12 24

 Дата на раждане

07. 10. 1963 г.,  гр. Златоград 

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Пресока,  четвърти мандат
2011- 2015 г., Кметски наместник на с. Цацаровци, 2014 – 2015г.

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  трети мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, част втори  мандат
2007 – 2007 г.

 

От 2003г. до 2007 г. БКО „Пресока” – база за отдих

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота:

От 1984 до 1999 г. БКО „Пресока” – база за отдих

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  ОУ с. Старцево

 

Средно образование  -  СТПУ „Отдих и Туризъм”   гр. Смолян, 1993 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

7. Стефан Митков Николов - кметски наместник на село ПресокаЛични данни:

 

Име:

Стефан  Митков  Николов

Адрес:

Настоящ адрес: с. Пресока, постоянен адрес: гр. Златоград  ул. „Христо Ботев”  № 5

Телефон за връзка:

0887 98 12 24

 Дата на раждане

07. 10. 1963 г.,  гр. Златоград 

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Пресока,  четвърти мандат
2011- 2015 г.

От месец/ година - до месец/год.

Кметски наместник на село Пресока,  трети мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, част втори  мандат
2007 – 2007 г.

 

От 2003г. до 2007 г. БКО „Пресока” – база за отдих

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота:

От 1984 до 1999 г. БКО „Пресока” – база за отдих

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  ОУ с. Старцево

 

Средно образование  -  СТПУ „Отдих и Туризъм”   гр. Смолян, 1993 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

Други:

 

‹ Назад
Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития