A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Кметове и кметски наместници мандат 2007 - 2011г.1. Райчо Митков Кюлевчиев - кмет на село Старцево


Лични данни:

 

Име:

Райчо Митков Кюлевчиев

Адрес:

с. Старцево, ул. “Кольо Фичето”  № 19

Телефон за връзка:

0885 252872

Дата на раждане

29.06.1957 година, с. Старцево

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

2007- 2011 г. -   Кмет на с. Старцево, втори мандат

От месец/ година - до месец/ год.

2003-2007г. – Кмет на с. Старцево, първи мандат

Първа месторабота:

1987- 1991г.  - СД “ Търговия на дребно и обществено хранене”  гр. Златоград, директор.
1986 – 1987г.  -  МК “ Дельо Войвода”  гр. Златоград,  заместник-главен директор.
1983 – 1986г.  - ДСО “ Търговия на едро”  гр. Смолян, технолог специалист.

Образование:

 

От година - до година

1978 – 1983г. - Висш  институт за народно стопанство “ Димитър Благоев”- гр. Варна
1972 - 1976г.- Техникум по електротехника  “ В. Ленин”-гр. Пловдив- средно образование.
1964 – 1972г. - ОУ с. Старцево- основно образование.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

 МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

 да

 

2. Велин Асенов Башев - кметски наместник на село Кушла


Лични данни:

 

Име:

 Велин Асенов Башев 

Адрес:

 Ул. “Дунав” № 6, 4980, Златоград

Телефон за връзка:

 0884 871201 / 03071 4475

 Дата на раждане

29.11. 1970 г.

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на с. Кушла,  втори мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.
(Първа месторабота)

Кметски наместник на с. Кушла,  първи мандат
2003 – 2007 г.

 

 

Образование:

 

От година - до година

Средно образование -  СПТУ по Автотранспорт гр. Смолян
Специалност  Автомонтьор - шофьор

Допълнителна квалификация:

Работил в сферата на строителството

 

 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

Други:

машинопис

 

3. Зарко Христов Хаджиев - кмет на село Ерма река


Лични данни:

 

Име:

Зарко Христов Хаджиев

Адрес:

с. Ерма река общ. Златоград

Телефон за връзка:

0887507335 сл. 03074/ 281

 Дата на раждане

23.09.1962 г. с. Ерма река

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Ерма река,  втори мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Ерма река,  първи мандат
2003 – 2007 г.

Първа месторабота

03.08. 1981 г. „Горубсо” гр. Златоград  рудник „Ерма река”

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - ОУ „В. Левски” с. Ерма река

 

Средно образование - Техникум  по минна промишленост „Васил Димитров” гр. Мадан 1981г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

4. Борис Симеонов Пулев - кмет на село Страшимир


Лични данни:

 

Име:

Борис Симеонов Пулев

Адрес:

с. Страшимир, общ. Златоград

Телефон за връзка:

 

 Дата на раждане

13.10. 1949 г.,  с. Старцево

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Страшимир,  втори мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Страшимир,  първи мандат
2003 – 2007г.

Първа месторабота

03.08. 1981г. „Горубсо” гр. Златоград

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Страшимир

 

Средно образование - гимназия „Отец Паисий” гр. Мадан,  1968 г.
От 1971 до 1975 г. средно образование - Техникум  по минна промишленост „Васил Димитров”  гр. Мадан

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

5. Валентин Митков Караасенов - кмет на село Долен


Лични данни:

 

Име:

Валентин Митков Караасенов

Адрес:

с. Долен,  ул. ”Горна” № 309

Телефон за връзка:

0889476007 сл. тел.  03075/2320

 Дата на раждане

10. 05. 1964 г.,  с. Долен

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Долен,  първи  мандат
2007 – 2011 г.

Първа месторабота

1987г. – БКС гр. Златоград
1991г. -  Пътно управление гр. Смолян

Образование:

 

От година - до година

Основно образование - с. Долен  ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”

 

Средно образование - Строителен техникум „Н. Вапцаров” гр. Смолян,  1984 г.
 

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

6. Митко Милков Баткаджов - кмет на село Аламовци


Лични данни:

 

Име:

Митко Милков Баткаджов

Адрес:

с. Аламовци ,  ул. ”Г. Бенковски”  № 20

Телефон за връзка:

0885/636690, сл. тел. 49 -55

 Дата на раждане

01. 01. 1961 г.,  с. Аламовци

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кмет на село Аламовци, трети мандат
2007 – 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Аламовци,  втори  мандат
2003 – 2007 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кмет на село Аламовци,  първи  мандат
1999 – 2003 г.

Първа месторабота

От 1978г. до 1999г. Шофьор в ДАП Златоград

Образование:

 

От година - до година

От 1967 г. до 1975 г.  СОУ „Антим І”  гр. Златоград

 

Средно образование -  СПТУ  „Антон  Иванов” гр. Смолян, 1978 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

7. Бисер Митков Цацаров - кметски наместник на село Цацаровци


Лични данни:

 

Име:

Бисер Митков Цацаров

Адрес:

с. Цацаровци,  общ. Златоград

Телефон за връзка:

0886 066986

 Дата на раждане

14. 06. 1974г.,  гр. Златоград

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Цацаровци,  трети мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Цацаровци,  втори  мандат
2003 – 2007 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Цацаровци,  първи  мандат
1999 – 2003 г.

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  От 1981 до 1989г.  ОУ „Христо Ботев” с. Фабрика

 

Средно образование  -   От 1989 г. до 1993 г.  ТМП „Васил Димитров” гр. Мадан

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

 

8. Стефан Митков Николов - кметски наместник на село Пресока


Лични данни:

 

Име:

Стефан  Митков  Николов

Адрес:

гр. Златоград  ул. „Христо Ботев”  № 5

Телефон за връзка:

0887 98 12 24

 Дата на раждане

07. 10. 1963 г.,  гр. Златоград 

Трудов стаж:

 

От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)

Кметски наместник на село Пресока,  втори мандат
2007- 2011 г.

От месец/ година - до месец/ год.

Кметски наместник на село Пресока, първи  мандат
2003 – 2007 г.

Първа месторабота:

От 1984 до 2003 г. БКО „Пресока”

Образование:

 

От година - до година

Основно образование –  ОУ с. Старцево

 

Средно образование  -  СТПУ „Отдих и Туризъм”   гр. Смолян, 1993 г.

Допълнителни умения:

 

Компютърни умения:

МS OFFICE XP, INTERNET

Шофьорска книжка:

да

Други:

 

‹ Назад
Администрация
Кмет Правомощия на кмета Отчети на кмета Приемен ден Заместник-кмет Секретар Структура Работно време Етичен кодекс Кметства и кметски наместничества Декларации по ЗПУКИ Декларации по ЗПКОНПИ Достъп до обществена информация
Публични регистри, съхранявани от администрацията – наименование и ред за достъп Описание на регистри и база данни Закон за достъп до обществена информация Отговорен служител за работа по ЗДОИ Отчети за дейността по ЗДОИ Заявление за достъп до информация Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация Списък на категориите обществена информация, подлежаща на публикуване в интернет за дейността на Община Златоград и форматите, в които е достъпна Списък на категориите информация, създавана, обработвана и съхранявана в Община Златоград, подлежащи на класификация като служебна тайна Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ, документи Информация,предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Разяснителна информация относно упражняване правото на достъп Списък на разсекретени документи
Телефонен указател Архив
Предстоящи събития