A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Безопасност на движението по пътищата 
Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 07.03.2024 г.

Състав на Общинската комисия по безопасност на движението от 22.01.2024 г.

Годишната общинска план-програма по безопасно движение по пътищата на Община Златоград за 2024 г.
 12 януари 2024г.

Годишен общински доклад по безопасно движение по пътищата на Община Златоград за 2023 г.
 12 януари 2024г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 04.09.2023г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 10.05.2023г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 19.12.2022г.

Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 19.09.2022г.Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 26.05.2022г.

Правила за дейността и организацията на работата на ОбщКБДП
 25 май 2022г.

Състав на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Златоград (ОбщКБДП)
 25 май 2022г.

Годишна общинска план-програма по БДП за 2022 г.
 25 май 2022г.
Актуално
Предстоящи събития