A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Състав на Общински съвет Златоград в периода 1991 - 1995 г.Председател: Красимир Захариев Младенов

Членове:

 1. Федя Асенов Капитанов - председател  на ПК по промишленост, транспорт, търговия и финанси
 2. Валентин Асенов Караджов
 3. Александър Събев Асенов
 4. Ленко Илиев Ципов
 5. Георги Величков Молев
 6. Альоша Здравков Ушев
 7. Милен Веселинов Карамфилов
 8. Хито Ясенов Топчиев - председател на ПК по ТСУ, БКС, строителство и жилищна политика
 9. Методи  Давидков  Сечков 
 10. Васил  Здравко Кинанев
 11. Боян  Илиев  Угорлиев
 12. Румен  Адалбертов  Топчиев
 13. Иван Георгиев Романски
 14. Йоско Захариев Бадатлиев
 15. Велин Сребрев Куцов - председател на ПК горско, селско стопанство, води и околна среда
 16. Владимир Карамфилов Топалов
 17. Юри Ясенов Велиев
 18. Емил Неофитов Върбанов
 19. Сузана Ивова Дайлиева
 20. Ерол Реджеб Чинар - председател на ПК по труда, здравеопазването, социална защита и осигуряване
 21. Бойко Младенов Борисов
 22. Асен Емилов Емилов
 23. Асен Асенов Джамбазов
 24. Георги Атанасов Димитров - председател  на ПК образованието, култура, спорт и проблеми на младежта
 25. Розалин Херонов Узунов
 26. Кирил Костадинов Василев
 27. Елена Атанасова Георгиева
 28. Митко Живков Адамов - председател на ПК законност, общ.ред, безопасност на движението, административно обслужвоне
 29. Бойко Асенов Джандев
 30. Вихрен Митков Джандев
 31. Златко Стоянов Шехов
 32. Атанас Гочев

Общ брой приети решения - 314

Общински съвет
Предстоящи събития