A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Състав на Общински съвет Златоград в периода 1999 - 2003 г.Председател: Пламен Маринов Чингаров

Членове:

 1. Севдалин Йосифов Кехайов -  председател на ПК  финансово-икономическа    
 2. Емил Илиев Ехленов -  председател на ПК ТСУ, строителство, архитектура
 3. Димитър Стефанов Алендаров - председател на ПК по заетост, соц.дейности, здравеопазване
 4. Тито Петков Валенцов -  председател на ПК по образование, младежки дейности, спорт и култура
 5. Йордан Тодоров Арнаудов - председател на ПК по законност, адм.обслужване и вероизповедание / Елка Хаджиминева
 6. Филип Анчев Кюртев
 7. Кирил Станков Даскалов - независим
 8. Д-р Ерол Реджеб Чинар - независим
 9. Александър Стоянов Караджов
 10. Ваклин Емилов Топов
 11. Милена Анчева Пехливанова
 12. Кирил Асенов Ушев
 13. Спаска Димитрова Гочева
 14. Ваклин Юруков / Емилия Торманова
 15. Красимир Иванов Николов
 16. Людмил Славчев Симеонов - независим  (1999-2001)

СДС-6, БЗНС-1, БСДС-1, БСП-1, ОБТ-1, БЕЛ-1, независими - 6

Общ брой приети решения - 575: от В01  до В575

Общински съвет
Предстоящи събития