A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Състав на Общински съвет Златоград в периода 1995 - 1999 г.Председател: Станко Здравков Байрев

Членове:

 1. Милена Анчева Пехливанова
 2. Велин Александров Здравков
 3. Младен Асенов Чаушев - /от 10.06.1997 г. д-р Ерол Реджеб Чинар
 4. Ваклин Емилов Топов
 5. Хари Алексиев Алексиев
 6. Борислав Йорданов Николов
 7. Тито Петков Валенцов - председател на ПК образование, култура, вероизповедание, спорт
 8. Здравко Хариев Сечков - председател на ПК икономически въпроси-земи, гори, транспорт, съобщения  / Людмил Славчев Симеонов
 9. Младен Данчев Сапанов
 10. Сузана Ивова Големилова
 11. Емилия Димитрова Саралийска
 12. Красимир Георгиев Гочев - председател на ПК законност, ред и сигурност
 13. Кирил Томов Арнаудов
 14. Красимир Владимиров Чипчиев - председател на ПК териториално развитие и строителство
 15. Георги Величков Молев
 16. Румен Йорданов Башев
 17. Евтим Георгиев Евтимов  / от 28.01.1999 г. Константин Стефанов Перьов 
 18. Асен Емилов Емилов - председател на ПК здравеопазване и социални дейности
 19. Веселин Войнов Хаджийски - председател ПК Бюджет, финанси, имущество, приватизация
 20. Красимир Емилов Камберов
 21. Красимир Захариев Младенов
 22. Наско Зарков Хаджиев
 23. Стефан Асенов Бодуров
 24. Хито Ясенов Топчиев

Профил: БСП-12;  СДС-4, БСДС-2, БЗНС-3, независими-4;

Общ брой приети решения-502

Общински съвет
Предстоящи събития