A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заместник-председател на Общински съвет - Златоград - мандат 2015 - 2019Борислав Филипов Хаджиев

 

 

За контакти:

гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ПК 4980

(+359) 3071 2048

obs_zlatograd@abv.bg

Общински съвет
Предстоящи събития