A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председатели на постоянни комисии - мандат 2015 - 2019
Милко Александров Караджов

Председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси
Асен Хасапчиев

Председател на Постоянната комисия по Устройство на териториятад-р Ангел Божанов Белев

Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване и екология
Нина Илиева Пашова

Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и човешки ресурсиБорислав Филипов Хаджиев

Председател на Постоянната комисия по Проекти и социална политикаСветлозар Веселинов Пехливанов

Председател на Постоянната комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм
Людмил Славчев Симеонов

Председател на по Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Общински съвет
Предстоящи събития