A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председател на Общински съвет - мандат 2015 - 2019Григор Николов Джангалов

Роден на 19.01.1965 г.

Професионален опит

 • Юрист, собственик на адвокатска кантора,
 • Председател на Общински съвет Златоград (2011-2015 г.),
 • Заместник-председател на Общински съвет Златоград (2007 – 2011 г.),
 • Председател на ПК по Обществен ред и право при ОбС (2007 – 2011 г.)
 • Председател на Общинска избирателна комисия   ( 2003-2007 г. ) 

Участия и членство 

 • Член на Адвокатска колегия гр. Смолян
 • Член на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия гр. Смолян
 • член на Съюза на юристите в България
 • член на Националното бюро за правна помощ
 • За контакти:
 •  гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ПК 4980
 •  (+359) 3071 2048
 •  obs_zlatograd@abv.bg

 

Общински съвет
Предстоящи събития