A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Членове на Общински съвет – мандат 2015-2019 г.Александър Фердов Илийков

Заместник-председател на Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

Дата на раждане: 02.09.1980 г.

Образование: ТУ – гр. Сливен

Месторабота: „Белотекс 95” АД

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефони: 0895 100 001

E-mail: alex_belotex@abv.bgД-р Ангел Божанов Белев

Председател на Постоянна комисия по здравеопазване и екология

Дата на раждане: 07.09.1952 г.

Образование: ВМИ гр. Пловдив

Месторабота: МБАЛ „д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефони: 0898 411 749; 0887 704 114

E-mail: angel_belev52@abv.bgАнтон Асенов Ушев

Председател на Постоянна комисия по Бюджет и финанси

Дата на раждане: 1969 г.

Образование: УНСС – гр. София , Специалност “ИОТ”; Международен Банков Институт – Лондон - “Финансов и кредитен анализ”

Месторабота: МБАЛ „д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефони: 0895555666

E-mail: tonyus@abv.bgАнтон Славчев Симеонов

Заместник-председател на Постоянна комисия по Устройство на територията

Дата на раждане: 10 Октомври 1968 г.

Образование: Технически Университет  – гр. Варна – „Телев.техника”

Месторабота: “Сателит–ТМ” - Златоград - Управител

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0898 722 622

E-mail: antonsimeonov@mail.bgАсен Райчев Хасапчиев

Председател на Постоянна комисия по Устройство на територията

Дата на раждане: 26.10.1966 г.

Образование: ТВМ  Стара Загора - „Ветеринарна техника”

Месторабота: Частна практика - Ветеринарен техник

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0886037920

E-mail: hasap4iev@abv.bgБорислав Филипов Хаджиев

Заместник-председател на Общински съвет Златоград и Председател на Постоянна комисия по проекти и социална политика

Дата на раждане: 29 октомври 1977 г.

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски” - Социална педагогика;
ВСУ „Черноризец Храбър”, магистър „Публична администрация и мениджмънт”

Месторабота: Дирекция „Социално подпомагане” гр. Златоград – Директор

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефони: 0894 744 423

E-mail: fibor@mail.bgД-р Ерол Реджеб Чинар

Заместник-председател на Постоянна комисия по Устройство на територията

Дата на раждане: 27.11.1960 г.

Образование: висше

Месторабота: МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0897 945 554

E-mail: erolchinar@mail.bgЕмил Минков Хумчев

Председател на Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

Дата на раждане: 11.05.1975 г.

Образование: висше

Месторабота: „Алианс сървис” АД

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0893343737

E-mail: zlatogradbsd@abv.bgЕмилия Младенова Кръстева

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 20 Май 1971 г.

Образование: Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий”– „Социални дейности”
ПУ „Паисий Хилендарски” –  „Психология”

Месторабота: Председател на ОбС мандат 2015 – 2019 г.

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефони: 0896222333

E-mail: emili30@abv.bgЙорданка Емануилова Романова

Заместник-председател на Постоянна комисия по проекти и социална политика

Дата на раждане: 17 Ноември 1977 г.

Образование: ПУ – „Българска филология”; ЮЗУ–„Английска филология”

Месторабота: ОУ ”В. Левски” Златоград - учител по англ. език

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефони: 0895 737 660

E-mail: yromanova@abv.bgЖечка Емилова Хаджийска-Партаджиева

Председател на Постоянна комисия по Образование, култура и човешки ресурси

Дата на раждане: 20 Ноември 1958 г.

Образование: Пловдивски Университет – „Българска филология”

Месторабота: СОУ „Антим-І“   - Златоград - Директор

Сем.положение: Омъжена, с две деца

Телефони: 0894 466 592

E-mail: j.hadjiiska@abv.bgКирил Станков Даскалов

Заместник-председател на Постоянна комисия по здравеопазване и екология

Дата на раждане: 02 Юни 1966 г.

Образование: ТВМ  Стара Загора - „Ветеринарна техника”

Месторабота: Частна практика - Ветеринарен техник

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0894 434 683

E-mail: daskalov@zlatograd.comЛюдмил Славчев Симеонов

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 05.09.1958 г.

Образование: Минно-геоложки университет

Месторабота: „Електра – 3” ЕООД

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефони: 0887356903

E-mail: rigbek@mail.bgМилко Александров Караджов

Заместник-председател на Постоянна комисия по Бюджет и финанси

Дата на раждане: 07.10.1976 г.

Образование: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", икономист

Месторабота: Финансов и операционен анализатор в „Родопи Еко Проджектс” ЕООД

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефони: 0886666534

E-mail: milko_mak@mail.bgНина Илиева Пашова

Заместник-председател на Постоянна комисия по Образование, култура и човешки ресурси

Дата на раждане: 26 Април 1962 г.

Образование: СУ – бълг. филология, езиковед; УНСС София - право

Месторабота: ОУ „В.Левски” – гр. Златоград - Директор

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефони: 0897 868 815

E-mail: ninagold@mail.bgСветлозар Веселинов Пехливанов

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 08.08.1986 г.

Образование: МГУ „Св. Иван Рилски”

Месторабота: „Горубсо – Златоград” АД

Сем.положение: Женен

Телефони: 0894 458 122

E-mail: pehlio@abv.bgСтефан Живков Мерков

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 03.05.1985 г.

Образование: Средно-специално

Месторабота: ЕТ „Маестро – Ст. Мерков”

Сем.положение: неженен

Телефони: 0888338817

E-mail: stefan_merkov@abv.bgОбщински съвет
Предстоящи събития