A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председатели на постоянни комисии - мандат 2011-20151
Антон Асенов Ушев 
Председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси

Образование:

 • УНСС – гр. София , Специалност “ИОТ”
 • Международен Банков Институт – Лондон
  - “Финансов и кредитен анализ”                                                                         

Професионален опит

 • 01.10. 1999 – 11.06.2007 - “Банка ДСК” ЕАД ,
  клон  Златоград, Директор Управител
 • 01.05. 2008 – 10.11.2009 – ОбА, гр. Златоград,
  Началник отдел “Финанси, бюджет и човешки ресурси”
 • 11.11. 2009 – 18.04.2011 - МБАЛ “ проф. д-р Асен Шопов”
  ЕООД, гр. Златоград, Ръководител на административен отдел
 • 18.04.2011 – до момента - СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД
  БАНКОВ СЛУЖИТЕЛ

 

 

2

Антон Славчев Симеонов
Председател на Постоянната комисия по Устройство на територията

Образование:
Технически Университет  – гр. Варна – „Телев.техника”

Професионален опит:
Управител  „Сателит – ТМ” - Златоград

Участия и членство: 

 • Председател на ПК по Устройство на територията
 • Зам.-председател на ПК Бюджет и финанси

 

 

3
Кирил Станков Даскалов
Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване и екология

Образование:

 • ТВМ Стара Загора „Ветеринарна техника”

Професионален опит

 • Частна Практика – ветеринарен техник

Участия и членство 

 • Председател на ПК по Здравеопазване и екология

 

 

 

 

4
Жечка Емилова Хаджийска – Партаджиева
Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и човешки ресурси

Образование :

 • ПУ “Паисий Хилендарски” Магистър по българска филология

Професионален опит:

 • от 2004 г. до момента,  Директор на СОУ “Антим І” Златоград
 • 1993 -  2004, Помощник-директор в СОУ “Антим І” Златоград
 • 1980 - 1993 г.  Учител по български и литература

Участия и членство 

 • Председател на ПК по ОКЧР
 • Член на УС на Сдружение „РОЦ-21”

 

 

5
Емилия Младенова Кръстева
Председател на Постоянната комисия по Проекти и социална политика

Образование:
висше, 

 • социални дейности – ВТУ Велико Търново – 2002 г.
 • психология – Пловдивски Университет -  2007 г.
 • диетолог – Тракийски Университет

Професионален опит

 • Началник сектор към Дирекция “Социално подпомагане”
 • Председател на комисията за извършване на социални оценки към Дирекция “Социално подпомагане”;

Участия и членство

 • Председател на ПК по Проекти и социална политика
 • Председател на настоятелството към Обединен детски комплекс-Златоград
 • Заместник-председател на “Сдружение на жените”;
 • Член на Пробационен съвет

 

6
Альоша Фердов Илийков
Председател на Постоянната комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

Образование:

 • Средно специално, студент

Професионален опит

 • „Белотекс 95” АД

 Участия и членство 

 • Председател на ПК по МДСТ

 

Общински съвет
Предстоящи събития