A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председател на Общински съвет - мандат 2011 - 2015Григор Николов Джангалов

Роден на 19.01.1965 г.

Образование    

 • Бургаски свободен университет  –
  Висше юридическо образование, Право
 • СМУ “Ф. Е. Дзерджински” – МВР,
  гр. Пазарджик „Охрана на обществения ред”

 

Професионален опит  - общ трудов стаж 28 години

 • Юрист, собственик на адвокатска кантора,
 • Председател на Общински съвет Златоград (2011-2015 г.),
 • Заместник-председател на Общински съвет Златоград (2007 – 2011 г.),
 • Председател на ПК по Обществен ред и право при ОбС (2007 – 2011 г.)
 • Председател на Общинска избирателна комисия   ( 2003-2007 г. ) 
 • МВР и Окръжна следствена служба – Кърджали и Смолян

 

Участия и членство 

 • Член на Адвокатска колегия гр. Смолян,
 • член на Съюза на юристите в България,
 • член на Националното бюро за правна помощ
 • член на ПК  по организация на дейността и взаимодействието при  НСОРБ (2007 – 2011 г.)
 • член на Национална асоциация на председателите на Общинските съвети в РБ (НАПОС-РБ)

 

Общински съвет
Предстоящи събития