A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ - мандат 2011-2015 (сформирани с решение E11)1. ПК по БЮДЖЕТ и ФИНАНСИ

Компетенции:

Бюджет, местни данъци и такси, общинска собственост, икономическо развитие, селско и горско стопанство, нормативна база по финанси

 

Състав:

Председател: Антон Ушев

Зам.-председател: Пламен Чингаров   

Зам.-председател: Димитър Алендаров  

Членове:

 • Милко Караджов
 • Емилия Кръстева
 • Альоша Илийков
 • Радослав Топалов

2. ПК  по  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Компетенции:

Устройство и развитие на територията, ПУП, ТСУ, Благоустройство, Архитектура, Кадастър, Строителство, Реставрации, В и К, Нормативна база

 

Състав:

Председател: Антон Симеонов

Зам.-председател: Антон Ушев

Зам.-председател: Радослав Топалов

Членове:                    

 • Димитър Алендаров
 • Альоша Илийков
 • Йорданка Романова
 • Яким Дюлгеров

3. ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ

Компетенции:

Здравеопазване – общинска болница, доболнична помощ, спешна помощ, Политика за здравни кадри, хоспис, Превенция наркомания, алкохолна зависимост, Здравословен начин на живот, Детски ясли

 

Състав:

Председател: Кирил Даскалов

Зам.-председател: Асен Хасапчиев

Членове:

 • Румен Пехливанов
 • Антон Ушев
 • Йорданка Романова

4. ПК по ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Компетенции:

Образование, Училищна мрежа, Детски градини, Ученическо общежитие, ОДК, др. извънучилищни, КИН, Читалища, Културни прояви, Вероизповедания, Административно и информационно обслужване, Квалификация

 

Състав:

Председател: Жечка Хаджийска

Зам. Председател: Нина Пашова  

Членове:

 • Емилия Кръстева
 • Борислав Хаджиев
 • Пламен Чингаров

5. ПК по ПРОЕКТИ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Компетенции:

Проекти, НПО, Международно сътрудничество, Социални дейности, Социални услуги, Заетост, Нормативна база

 

Състав:

Председател: Емилия Кръстева

Зам.-председател: Борислав Хаджиев

Членове:

 • Нина Пашова
 • Кирил Даскалов
 • Жечка Хаджийска

6. ПК по МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Компетенции:

Младежки инициативи, Европейска Харта за участие на младите хора, Транспорт, Туризъм, Туристически маркетинг, Спортна база, Масов спорт, Спортни клубове

 

Състав:

Председател: Альоша Илийков

Зам.-председател: Милко Караджов

Членове:

 • Румен Пехливанов
 • Жечка Хаджийска
 • Антон Симеонов
Общински съвет
Предстоящи събития