A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Членове на Общински съвет – мандат 2011-2015 г.АЛЬОША ФЕРДОВ ИЛИЙКОВ

Председател на Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

Дата на раждане: 17.09.1984 г.

Образование: Средно специално, студент

Месторабота: „Белотекс 95” АД

Сем.положение: Неженен

Телефони: 0895 100 001

E-mail: aliosha_i@abv.bgАНТОН АСЕНОВ УШЕВ

Председател на Постоянна комисия по Бюджет и финанси и Зам.-председател на Постоянна комисия по Устройство на територията

Дата на раждане: 1969 г.

Образование: УНСС – гр. София , Специалност “ИОТ”
Международен Банков Институт – Лондон - “Финансов и кредитен анализ”

Месторабота: СЖ “Експресбанк”, гр. Златоград

Сем.положение: Женен, с едно дете

Телефони: 0895555666

E-mail: tonyus@abv.bgАНТОН СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ

Председател на Постоянна комисия по Устройство на територията

Дата на раждане: 10 Октомври 1968 г.

Образование: Технически Университет  – гр. Варна – „Телев.техника”

Месторабота: “Сателит–ТМ” - Златоград Управител

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0898 722 622

E-mail: antonsimeonov@mail.bgАСЕН РАЙЧЕВ ХАСАПЧИЕВ

Зам.-председател на Постоянна комисия по Здравеопазване и екология

Дата на раждане: 26.10.1966 г.

Образование: ТВМ  Стара Загора, „ветеринарна техника”

Месторабота: Частна практика
Ветеринарен техник

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0886037920БОРИСЛАВ ФИЛИПОВ ХАДЖИЕВ

Зам.-председател на ПК по Проекти и социална политика

Дата на раждане: 29 октомври 1977 г.

Образование: Софийски университет „ Св. Климент Охридски”
Социална педагогика

Месторабота: ЕТ „ Фибор – Борислав Хаджиев”  - Управител

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0894 744 423

E-mail: fibor@mail.bgРАДОСЛАВ АНТИМОВ ТОПАЛОВ

Зам.-председател на Постоянна комисия по Устройство на територията

Дата на раждане: 16 февруари 1964 г.

Образование: Пловдивски университет

Месторабота: ОУ ”В.Левски”  с. Ерма река
учител

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0897906691

E-mail: rado1964@mail.bgГРИГОР НИКОЛОВ ДЖАНГАЛОВ

Председател на Общински съвет

Дата на раждане: 19  Януари 1965 г.

Образование: Бургаски Свободен Университет – „Право”

Месторабота: Собствена адвокатска кантора

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0895 000 111; 0888 972 174

E-mail: advgrigor@mail.bgДИМИТЪР СТЕФАНОВ АЛЕНДАРОВ

Зам.-председател на ПК по Бюджет и финанси

Дата на раждане: 25.07.1958 г.

Образование: УНСС гр. София и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Юрист и икономист

Месторабота: Директор на дирекция "Бюро по труда", гр. Златоград

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0895 000 111; 0888 972 174

E-mail: dalendarov@mail.bgЙОРДАНКА ЕМАНУИЛОВА РОМАНОВА

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 17 Ноември 1977 г.

Образование: ОУ ”В.Левски”  Златоград

Месторабота: учител по англ.език

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0895 737 660

E-mail: yromanova@abv.bgЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА КРЪСТЕВА

Председател на Постоянна комисия по Проекти и социална политика

Дата на раждане: 20 Май 1971 г.

Образование: ВТУ – „социални дейности”, ПУ –  „психология”

Месторабота: Дир. „Социално подпомагане”  Златоград, Нач. Сектор

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефони: 0894 744 434

E-mail: emili30@abv.bgЖЕЧКА ЕМИЛОВА ХАДЖИЙСКА- ПАРТАДЖИЕВА

Председател на Постоянна комисия по Образование, култура и човешки ресурси

Дата на раждане: 20 Ноември 1958 г.

Образование: Пловдивски Университет   – „българска филология”

Месторабота: СОУ „Антим-І“  - Златоград Директор

Сем.положение: Омъжена, с две деца

Телефони: 0894 466 592

E-mail: j.hadjiiska@abv.bgКИРИЛ СТАНКОВ ДАСКАЛОВ

Председател на Постоянна комисия по Здравеопазване и екология

Дата на раждане: 02 Юни 1966 г.

Образование: ТВМ  Стара Загора , „Ветеринарна техника”

Месторабота: астна практика, Ветеринарен техник

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0894 434 683

E-mail: daskalov@zlatograd.comМИЛКО АЛЕКСАНДРОВ КАРАДЖОВ

Заместник-председател на Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

Дата на раждане: 07.10.1976 г.

Образование: финансов и операционен анализатор в "Горубсо - Златоград" АД

Месторабота: Частна практика, Ветеринарен техник

Сем.положение: Женен,с едно дете

Телефони: 0886666534

E-mail: milko_mak@mail.bgНИНА ИЛИЕВА ПАШОВА

Заместник-председател на Постоянна комисия по Образование, култура и човешки ресурси

Дата на раждане: 26 Април 1962 г.

Образование: СУ–бълг филология,езиковед, УНСС Сф- право

Месторабота: ОУ „В.Левски” – гр. Златоград, Директор

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефони: 0897 868 815

E-mail: ninagold@mail.bgПЛАМЕН МАРИНОВ ЧИНГАРОВ

Заместник-председател на ОбС

Дата на раждане: 04 Април 1966 г.

Образование: С.Петербург-„изчисл.техника”, УНСС София-„банково дело”

Месторабота: Сдружение “ЦРОЗ”, Изпълнителен директор

Сем.положение: Женен, с едно  дете

Телефони: 0894 744 964

E-mail: chingarov@zlatograd.comРУМЕН АСЕНОВ ПЕХЛИВАНОВ

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 07 Януари 1966 г.

Образование: Средно специално

Месторабота: Управител на фирма за производство на дограма

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0898720834

E-mail: rumenpehlivanov66@abv.bgЯКИМ ДЕМИРОВ ДЮЛГЕРОВ

Член на Общински съвет

Дата на раждане: 03 Август 1959 г.

Образование: Технически Университет, Технология на машин

Месторабота: „ЗММ Златоград” АД, Нач. Производствен отдел, Чл.на Съвета на директорите

Телефони: 0889 300 688

E-mail: dulgerovzmm@mail.bgОбщински съвет
Предстоящи събития