A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заместник-председател на Общински съвет - мандат 2007-2011Григор Николов Джангалов

Зам.Председател на Общински съвет и Председател на ПК по Обществен ред и право

Роден  на 19.01.1965 г

Образование    

 • Бургаски свободен университет  – Висше юридическо образование, Право
 • СМУ “Ф. Е. Дзерджински” – МВР, гр. Пазарджик „Охрана на обществения ред”

Професионален опит  - общ трудов стаж 24 години

 • Юрист, собственик на адвокатска кантора,
 • Член на Адвокатска колегия гр. Смолян,
 • Заместник-председател на Общински съвет Златоград (2007 – до момента),
 • Председател на Постоянна комисия по Обществен ред и право при ОбС (2007 – до момента)
 • Председател на Общинска избирателна комисия   мандат 2003-2007г. 
 • МВР и Окръжна следствена служба – Кърджали и Смолян

Участия и членство 

 • член на Съюза на юристите в България,
 • член на Националното бюро за правна помощ
 • член на ПК  по организация на дейността и взаимодействието при  НСОРБ
Общински съвет
Предстоящи събития